Hopp til innhold

Løsninger / Problemområder

Støv


Utfordringer

Støv er uunngåelig i de fleste anlegg, men i områder der paller, esker, kasser eller pakker blir flyttet rundt, eller der prosesser som sliping, kutting og polering finner sted, produseres det store mengder støv. I mange industrielle miljøer er luften så forurenset med støvpartikler at man kan se synlige støvskyer inne i anlegget. Dette innebærer ofte at det blir vanskelig å oppnå standardene for teknisk renslighet, utfordringer med produktkvaliteten, forstyrrelser i produksjonen på grunn av maskinfeil samt helseproblemer hos de ansatte. Støvforurensning kan også føre til økte kostnader til rengjøring, oppvarming og nedkjøling.

Løsninger

Hvis du bruker noen av våre FS 30-, FS 70- eller FS 90-produkter, vil du kunne forbedre luftkvaliteten i anleggene dine, noe som sikrer et sunnere og tryggere arbeidsmiljø for de ansatte. Ved å redusere antallet støvpartikler i luften betydelig, reduserer man også risikoen for at ansatte blir syke og må være borte fra jobben, eller at de får langsiktige luftveisproblemer.

En slik reduksjon kan resultere i økt produktivitet. Forbedret luftkvalitet reduserer også risikoen for produktforurensning, noe som øker levetiden og kvaliteten på produktene. Det reduserer også risikoen for at maskiner tilstoppes eller ikke fungerer som de skal, og fører til mindre nedetid og lavere vedlikeholdskostnader. Det betyr mindre nedetid og lavere vedlikeholdskostnader.