Støv

Utfordringer

Støv er uunngåelig i de fleste anlegg, men i områder der paller, esker, kasser eller pakker blir flyttet rundt, eller der prosesser som sliping, kutting og polering finner sted, produseres det store mengder støv. I mange industrielle miljøer er luften så forurenset med støvpartikler at man kan se synlige støvskyer inne i anlegget. Dette innebærer ofte at det blir vanskelig å oppnå standardene for teknisk renslighet, utfordringer med produktkvaliteten, forstyrrelser i produksjonen på grunn av maskinfeil samt helseproblemer hos de ansatte. Støvforurensning kan også føre til økte kostnader til rengjøring, oppvarming og nedkjøling.

Loading...

Bruksområder

Høye mengder støvpartikler er et vanlig problem i lagre, logistikksentre og produksjonsanlegg. I disse anleggene kan den forurensede luften føre til at ansatte får alvorlige luftveisproblemer, og tilstoppede maskiner kan påvirke virksomheten negativt på lang sikt. I noen bransjer, som matproduksjon, kan til og med mindre mengder støv få store konsekvenser. Støv kan redusere levetiden og sette kvaliteten på produktene i fare. Derfor er det viktig for virksomheten å redusere antallet støvpartikler ved å forbedre inneluftkvaliteten.

Loading...
Loading...

Løsninger

Hvis du bruker noen av våre FS 30-, FS 70- eller FS 90-produkter, vil du kunne forbedre luftkvaliteten i anleggene dine, noe som sikrer et sunnere og tryggere arbeidsmiljø for de ansatte. Ved å redusere antallet støvpartikler i luften betydelig, reduserer man også risikoen for at ansatte blir syke og må være borte fra jobben, eller at de får langsiktige luftveisproblemer. En slik reduksjon kan resultere i økt produktivitet. Forbedret luftkvalitet reduserer også risikoen for produktforurensning, noe som øker levetiden og kvaliteten på produktene. Det reduserer også risikoen for at maskiner tilstoppes eller ikke fungerer som de skal, og fører til mindre nedetid og lavere vedlikeholdskostnader. Det betyr mindre nedetid og lavere vedlikeholdskostnader.

Et sunnere arbeidsmiljø

Reduserte kostnader til vedlikehold og rengjøring

Mindre nedetid og
høyere produktivitet

Sikret kvalitet og
levetid på produktene

Anbefalte produkter

QleanAir FS 70
QleanAir FS 70

QleanAir FS 70 Extra Capacity

En allsidig og effektiv luftrenser med ekstra kapasitet for industrielle bruksområder.

QleanAir FS 70
QleanAir FS 70

QleanAir FS 70 Heavy Duty

En allsidig og effektiv luftrensingsenhet for bruksområder i tungindustrien. Egnet til lagre, logistikksentre og produksjonsanlegg.

QleanAir FS 90 Standard

En kraftig luftrenser for jobber i stor skala.

QleanAir FS 70 Pocket Filter

En allsidig og effektiv luftrensingsenhet for krevende industrielle bruksområder.