Farliga läkemedel

Utmaningar

Inom läkemedelsindustrin samt inom hälso- och sjukvården måste man ofta hantera farliga läkemedel. Om dessa läkemedel inte förvaras och hanteras i en kontrollerad miljö riskerar de att bli korskontaminerade eller att förorena luften. Detta kan hota läkemedlets kvalitet och hållbarhet och äventyra patienternas hälsa. Det utgör också ett allvarligt hälsoproblem för personalen. Därför måste man vid denna typ av verksamhet följa strikta regler.

Loading...

Användningsområden

Läkemedelsindustrin, företag för beredning av läkemedel och sjukvårdsindustrin måste ofta hantera farliga läkemedel. Det finns flera risker i samband med dessa typer av läkemedel, under produktion, förvaring och hantering. Under produktionen kan det leda till att partiklar från läkemedlen förorenar luften och utsätter personalen för allvarliga hälsoproblem om de inte hanteras korrekt eller hanteras i en miljö som inte är optimalt utformad för syftet. Det kan också leda till korskontaminering, riskera patienternas säkerhet samt läkemedlets hållbarhet. Förvaring av läkemedlen på ett säkert och lättillgängligt sätt kan bidra till att spara tid samtidigt som risken för kontaminering eller onödig exponering förhindras.

Loading...
Loading...

Lösningar

För tillverkning och beredning av farliga läkemedel rekommenderar vi vår renrumslösning QleanSpace. Med QleanSpace kan du se till att din befintliga farmaceutiska anläggning uppfyller de strängaste reglerna. Tack vare den modulära konstruktionen och det faktum att den fungerar oberoende av miljön kan den placeras nästan var som helst, och till och med flyttas, modifieras eller utökas när behoven hos din anläggning förändras. Att använda vår QleanSpace-lösning hjälper till att skydda patienter och personal samt miljön och de produkter och läkemedel som produceras. QleanSpace är skräddarsytt för dina specifika behov av klassificering enligt ISO, USP, GMP eller FDA cGMP, rumstorlek, alternativ eller andra krav. Våra fristående FS 30 HEPA- och FS 70 HEPA-luftrenare kan skapa renrumsnära förhållanden när det inte är möjligt att bygga ett renrum. De är också användbara för att rena luften utanför renrummet för att ytterligare förbättra dess prestanda.

Säkrare
miljö

Att säkerställa
produktkvaliteten

Efterlevnads- och
funktionsgaranti

En flexibel och
oberoende lösning

Rekommenderade produkter

QleanAir FS 30 HEPA

FS 30 HEPA kan skapa renrumsnära förhållanden eller rena luften utanför i renrummet för att ytterligare förbättra dess prestanda.

QleanAir QleanSpace cleanroom
QleanAir QleanSpace cleanroom

QleanAir QleanSpace ISO

En problemfri och fristående renrumslösning.

QleanAir QleanSpace cleanroom
QleanAir QleanSpace cleanroom

QleanAir QleanSpace USP

Fortlöpande överensstämmande renrum för läkemedelshantering​.

QleanAir QleanSpace cleanroom
QleanAir QleanSpace cleanroom

QleanAir QleanSpace GMP

En pålitlig renrumslösning med kontinuerlig övervakning.