Niebezpieczne leki

Wyzwania

Przemysł farmaceutyczny i organizacje służby zdrowia napotykają na problem właściwego postępowania z niebezpiecznymi lekami. Jeśli leki te nie są przechowywane i przetwarzane w kontrolowanym środowisku, mogą zostać zanieczyszczone krzyżowo lub spowodować zanieczyszczenie powietrza. Może to obniżyć ich jakość i trwałość, stwarzając zagrożenie dla zdrowia pacjentów. Stanowi to również poważny problem zdrowotny dla personelu. W związku z tym tego typu procesy muszą przebiegać zgodne z rygorystycznymi przepisami.

Loading...

Obszary zastosowań

Przemysł farmaceutyczny, apteki przygotowujące leki i organizacje służby zdrowia często napotykają na problem właściwego postępowania z niebezpiecznymi lekami. Podczas produkcji, przechowywania i transportowania takich leków występuje szereg różnego rodzaju zagrożeń. Podczas produkcji niewłaściwe obchodzenie się z lekami brak optymalnego środowiska może prowadzić do zanieczyszczania powietrza przez cząsteczki składników leków, co prowadzi do poważnych problemów zdrowotnych personelu. Może to również powodować zanieczyszczenia krzyżowe, co zagraża bezpieczeństwu pacjentów, a także obniża trwałości samego leku. Przechowywanie leków w bezpieczny i łatwo dostępnym miejscu może pomóc zaoszczędzić czas, jednocześnie zapobiegając ryzyku zanieczyszczenia lub niepotrzebnego narażenia.

Laboratoria
Technologia medyczna
Farmacja
Branża produkcyjna
Loading...
Loading...

Rozwiązania

Do produkcji i przygotowywania niebezpiecznych leków polecamy nasze rozwiązanie do pomieszczeń czystych – QleanSpace. QleanSpace pomaga dostosować obiekt farmaceutyczny do wymogów przewidzianych najbardziej rygorystycznymi przepisami. Dzięki modułowej konstrukcji i działaniu niezależnemu od środowiska, pomieszczenie można umieścić niemal wszędzie, a nawet przenieść, zmodyfikować lub rozbudować, gdy zmienią się konkretne potrzeby. Nasze rozwiązanie QleanSpace pomaga zapewnić bezpieczeństwo pacjentom i personelowi, a jednocześnie chronić środowisko oraz wytwarzane produkty i leki. Rozwiązanie QleanSpace jest dostosowane do specyficznych dla Klienta przepisów związanych z klasyfikacją ISO/ USP/GMP lub FDA cGMP, wielkością pomieszczenia, opcjami lub innymi wymaganiami. Nasze wolnostojące oczyszczacze powietrza FS 30 HEPA i FS 70 HEPA mogą stworzyć warunki zbliżone do uzyskiwanych za pomocą stacjonarnych pomieszczeń czystych, gdy zastosowanie takiego rozwiązania nie jest możliwe. Pomagają również w oczyszczaniu powietrza na zewnątrz pomieszczenia czystego, aby jeszcze bardziej poprawić jego wydajność.

Bezpieczniejsze
środowisko

Zapewniona
jakość produktów

Gwarancja zgodności
i wydajności

Rozwiązanie elastyczne i niezależne

Rekomendowane produkty

QleanAir FS 30 HEPA

Urządzenie FS 30 HEPA zapewnia środowisko zbliżone do panującego w pomieszczeniu czystym lub oczyszcza otoczenie pomieszczenia czystego, aby jeszcze bardziej zwiększyć wydajność.

QleanAir QleanSpace ISO

Bezproblemowe wolnostojące rozwiązanie do pomieszczeń czystych.

QleanAir QleanSpace USP

Pomieszczenia czyste dla farmacji spełniające wymogi ciągłości.

QleanAir QleanSpace GMP

Godne zaufania rozwiązanie do pomieszczeń czystych z ciągłym monitorowaniem sterylnych środowisk.