Przejdź do treści

Rozwiązania / Obszary problematyczne

Niebezpieczne leki


Wyzwania

Przemysł farmaceutyczny i organizacje służby zdrowia napotykają na problem właściwego postępowania z niebezpiecznymi lekami. Jeśli leki te nie są przechowywane i przetwarzane w kontrolowanym środowisku, mogą zostać zanieczyszczone krzyżowo lub spowodować zanieczyszczenie powietrza. Może to obniżyć ich jakość i trwałość, stwarzając zagrożenie dla zdrowia pacjentów. Stanowi to również poważny problem zdrowotny dla personelu. W związku z tym tego typu procesy muszą przebiegać zgodne z rygorystycznymi przepisami.

Rozwiązania

Do produkcji i przygotowywania niebezpiecznych leków polecamy nasze rozwiązanie do pomieszczeń czystych – QleanSpace. QleanSpace pomaga dostosować obiekt farmaceutyczny do wymogów przewidzianych najbardziej rygorystycznymi przepisami. Dzięki modułowej konstrukcji i działaniu niezależnemu od środowiska, pomieszczenie można umieścić niemal wszędzie, a nawet przenieść, zmodyfikować lub rozbudować, gdy zmienią się konkretne potrzeby. Nasze rozwiązanie QleanSpace pomaga zapewnić bezpieczeństwo pacjentom i personelowi, a jednocześnie chronić środowisko oraz wytwarzane produkty i leki. Rozwiązanie QleanSpace jest dostosowane do specyficznych dla Klienta przepisów związanych z klasyfikacją ISO/ USP/GMP lub FDA cGMP, wielkością pomieszczenia, opcjami lub innymi wymaganiami. Nasze wolnostojące oczyszczacze powietrza FS 30 HEPA i FS 70 HEPA mogą stworzyć warunki zbliżone do uzyskiwanych za pomocą stacjonarnych pomieszczeń czystych, gdy zastosowanie takiego rozwiązania nie jest możliwe. Pomagają również w oczyszczaniu powietrza na zewnątrz pomieszczenia czystego, aby jeszcze bardziej poprawić jego wydajność.