Helsefarlige legemidler

Utfordringer

I farmasøytisk industri og helseorganisasjoner må man ofte håndtere helsefarlige legemidler. Hvis de ikke lagres og håndteres i et kontrollert miljø, risikerer disse legemidlene å bli krysskontaminert eller å forurense luften. Dette kan true kvaliteten og holdbarheten til legemiddelet og sette pasientenes helse i fare. Det utgjør også et alvorlig helseproblem for personalet. Derfor er denne typen operasjoner pålagt å overholde strenge regler.

Loading...

Bruksområder

Legemiddelindustrien, virksomheter som driver med kompoundering av legemidler, og helsevesenet har ofte behov for å håndtere helsefarlige legemidler. Det er flere risikoer knyttet til disse typene legemidler, under både produksjon, lagring og håndtering. Under produksjonen kan feil håndtering av legemidlene eller håndtering av legemidlene i et miljø som ikke er optimalt designet eller konstruert, føre til at partikler fra legemidlene forurenser luften og gir alvorlige helseproblemer hos personalet. Det kan også føre til krysskontaminering og skape risiko for pasientsikkerheten, samt for holdbarheten til legemiddelet. Oppbevaring av legemidlene på en trygg og lett tilgjengelig måte kan bidra til at man sparer tid samtidig som man forhindrer risikoen for kontaminering eller unødvendig eksponering.

Loading...
Loading...

Løsninger

For produksjon og tilberedning av helsefarlige legemidler vil vi anbefale vår renromsløsning QleanSpace. Med QleanSpace kan du få de eksisterende farmasøytiske fasilitetene dine til å overholde de strengeste forskriftene. Takket være den modulære utformingen og at det ofte kan fungere uavhengig av miljøet, kan det plasseres nesten hvor som helst og til og med flyttes, modifiseres eller utvides i takt med at behovene til anlegget ditt endres. Å bruke vår QleanSpace-løsning vil bidra til å holde pasienter og ansatte trygge, samtidig som det beskytter miljøet samt produktene og legemidlene som produseres. QleanSpace er skreddersydd til dine spesifikke behov for klassifisering av typen ISO/USP/GMP eller FDA cGMP, romstørrelse, valgmuligheter eller andre krav. Våre frittstående luftrensere FS 30 HEPA og FS 70 HEPA kan skape et tilnærmet renromsmiljø når det ikke er mulig å bygge et renrom. De bidrar også til å rense luften utenfor renrommet for å forbedre ytelsen ytterligere.

Et renere og
tryggere miljø

Sikret kvalitet
på produktene

Samsvars- og
ytelsesgaranti

En fleksibel og selvstendig løsning

Anbefalte produkter

QleanAir FS 30 HEPA

FS 30 HEPA kan skape et tilnærmet renromsmiljø eller rense omgivelsene rundt renrommet for å forbedre ytelsen ytterligere.

QleanAir QleanSpace cleanroom
QleanAir QleanSpace cleanroom

QleanAir QleanSpace ISO

En problemfri og frittstående renromsløsning.

QleanAir QleanSpace cleanroom
QleanAir QleanSpace cleanroom

QleanAir QleanSpace USP

Farmasøytiske renrom med kontinuerlig samsvar.

QleanAir QleanSpace cleanroom
QleanAir QleanSpace cleanroom

QleanAir QleanSpace GMP

En pålitelig renromsløsning med kontinuerlig overvåking.