GMP-samsvar

Utfordringer

I bransjer der høye nivåer av renslighet og totalt fravær av bakterievekst er forretningskritisk for pakking og sterilisering av produkter, er det ofte et krav å være GMP-klassifisert. Samsvar med GMP-kravene sikrer at ansatte, pasienter og produkter er beskyttet mot problemer knyttet til forurensning og bakterievekst. Med andre ord er GMP-samsvar avgjørende, men på grunn av de strenge kravene kan det være vanskelig å oppnå uten den rette renromsløsningen for virksomheten din.

Loading...

Bruksområder

Bransjene som berøres av GMP-kravene, er de som må sterilisere og pakke produkter uten å risikere forurensning eller bakterievekst, for eksempel virksomheter innen medisinsk teknologi, legemiddelindustrien, kompoundering og helsetjenester. Denne typen virksomhet krever et nøye kontrollert miljø der alle eksponerte overflater er ikke-porøse og enkle å rengjøre. I tillegg må temperatur, fuktighet, relativt trykk og nivået av partikler i luften overvåkes slik at risikoen for forurensning minimeres. Uten slik kontinuerlig overvåking kan produktene og legemidlene som produseres, bli forurenset, noe som setter ansatte, pasienter og organisasjonen i fare.

Loading...
Loading...

Løsninger

QleanSpace GMP er en frittstående rom-i-rommet renromsløsning som sikrer et kontrollert miljø. Vi tilbyr en tilpassbar løsning for å oppfylle dine spesifikke behov for GMP-klassifisering, romstørrelse og andre krav. QleanSpace kan installeres i de fleste miljøer, og kan om nødvendig endres eller flyttes. Den bruker flere individuelle HEPA 14-viftefilterenheter og luftlommer for å generere positivt trykk. Overvåkingssystemet kontrollerer datapunkter av interesse, for eksempel partikkelnivåer, luftstrøm, relativ fuktighet og lufttrykk. Utover det bruker den ikke-organiske materialer med glatte overflater og hjørner som oppfyller de strengeste kravene til partikkelutslipp og sikrer enkel rengjøring. Konsultasjon, design, installasjon og Lifetime Performance Guarantee følger med renrommet, så du får en problemfri løsning. Funksjonskontroll, forebyggende service og regelmessig vedlikehold hjelper deg med å opprettholde ønsket renromsklassifisering.

Trygg og sunn inneluft

HEPA 14-filtrering mot
virus og bakterier

Sikret produktkvalitet

Hassle-free installation and use

Problemfritt, levert
som en service

Anbefalte produkter

QleanAir QleanSpace cleanroom
QleanAir QleanSpace cleanroom

QleanAir QleanSpace GMP

En pålitelig renromsløsning med kontinuerlig overvåking.

QleanAir QleanSpace cleanroom
QleanAir QleanSpace cleanroom

QleanAir QleanSpace ISO

En problemfri og frittstående renromsløsning.