Przejdź do treści

3,77 mld. m³ czystego powietrza miesięcznie

Pod koniec trzeciego kwartału 2020 r. firma QleanAir zwiększyła ilość dostarczanego oczyszczonego powietrza do odpowiadającej kubaturze 8,65 obiektu Ericsson Globe Arena na godzinę lub 3,77 mld m³ oczyszczonego powietrza miesięcznie.

Dzięki innowacyjnemu podejściu i technologii firma QleanAir Scandinavia dostarcza firmom i organizacjom rozwiązania, które promują zdrowie ich pracowników i klientów poprzez kontrolę środowiska wewnętrznego oraz jakości powietrza. Firma QleanAir mierzy objętościową wydajność oczyszczania powietrza wewnątrz pomieszczeń, ponieważ jakość powietrza jest kluczowym czynnikiem, zapewniającym jakość i bezpieczeństwo ich atmosfery.

Powiązane produkty

Powiązane obszary zastosowania

Share This Story, Choose Your Platform!