Laboratoria

Podczas przygotowywania leków może dojść do skażenia mikrobiologicznego, zanieczyszczenia krzyżowego i narażenia na kontakt z niebezpiecznymi związkami, jeśli środowisko pomieszczenia czystego nie spełnia rygorystycznych wytycznych dotyczących czystości. Może to szybko doprowadzić do powstania niebezpiecznego środowiska pracy i zwiększyć ryzyko skażenia leków, co może zaszkodzić pacjentom lub personelowi. Korzystając z naszego rozwiązania w postaci pomieszczeń czystych, można mieć pewność, że proces mieszania odbywa się w bezpiecznym i ściśle monitorowanym środowisku, co zapewnia bezpieczeństwo personelu i minimalizuje ryzyko skażenia produktu.

Loading...

Wyzwania

Podczas sporządzania leków trzeba sprostać kilku wyzwaniom. Jedno z wyzwań wiąże się z cząstkami unoszącymi się w powietrzu i niebezpiecznymi lekami. Może to prowadzić do skażenia krzyżowego lub niebezpiecznego narażenia, które może być szkodliwe dla zdrowia pacjentów i personelu. Skażenie krzyżowe i inne zanieczyszczenia mogą również prowadzić do zmniejszenia trwałości produktu lub opóźnienia produkcji, co z kolei ma negatywny wpływ na działalność firmy. Ponadto organizacje muszą sprostać rygorystycznym wymogom prawnym, jeśli chodzi o środowisko produkcyjne. Na szczęście wszystkim tym wyzwaniom można sprostać, stosując nasze pomieszczenia czyste.

Loading...
Loading...

Rozwiązania

Jeśli chodzi o rozwiązywanie problemów związanych z przygotowywaniem leków, zalecamy nasze rozwiązanie dla pomieszczeń czystych QleanSpace. Model QleanSpace pomaga laboratoriom sprostać wymogom najsurowszych przepisów. Dzięki modułowej konstrukcji i działaniu częstokroć niezależnie od sytemu wentylacji obiektu, pomieszczenie można umieścić niemal wszędzie, a nawet przenieść, zmodyfikować lub rozbudować, gdy zmienią się konkretne potrzeby. Nasze rozwiązanie QleanSpace pomaga zapewnić bezpieczeństwo pacjentom i personelowi, a jednocześnie chronić środowisko oraz wytwarzane leki. Rozwiązanie QleanSpace jest dostosowane do konkretnych przepisów związanych z klasyfikacją ISO, USP, GMP lub FDA cGMP, wielkością pomieszczenia, opcjami lub innymi wymaganiami. Nasze wolnostojące oczyszczacze powietrza FS 30 HEPA i FS 70 HEPA mogą stworzyć warunki zbliżone do uzyskiwanych za pomocą stacjonarnych pomieszczeń czystych, gdy zastosowanie takiego rozwiązania nie jest możliwe. Pomagają również w oczyszczaniu powietrza na zewnątrz pomieszczenia czystego, aby jeszcze bardziej poprawić jego wydajność.

Bezpieczniejsze środowisko

Zapewniona
jakość produktów

Rozwiązanie elastyczne i niezależne

Gwarancja zgodności i wydajności

Różnica w jakości powietrza – The QleanAir Difference

Nasze rozwiązania dostarczane jako usługa są bezproblemowe w eksploatacji. Możemy dostosować rozwiązanie do konkretnych potrzeb, przeprowadzając pomiary i testy. Zapewniamy montaż, serwis, modernizacje, zgodność z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz trwałość rozwiązania. Nasze urządzenia zapewniają wolność, którą niesie ze sobą czyste powietrze, a Klient może skupić się na zagadnieniach najbardziej istotnych z jego punktu widzenia.

Rekomendowane produkty

QleanAir FS 30 HEPA

Zapewnia środowisko zbliżone do panującego w pomieszczeniu czystym lub oczyszcza otoczenie pomieszczenia czystego, aby jeszcze bardziej zwiększyć wydajność.

QleanAir QleanSpace cleanroom
QleanAir QleanSpace cleanroom

QleanAir QleanSpace USP

Pomieszczenia czyste dla farmacji spełniające wymogi ciągłości.

QleanAir QleanSpace cleanroom
QleanAir QleanSpace cleanroom

QleanAir QleanSpace ISO​

Bezproblemowe wolnostojące rozwiązanie do pomieszczeń czystych.

QleanAir QleanSpace cleanroom
QleanAir QleanSpace cleanroom

QleanAir QleanSpace GMP​

Godne zaufania rozwiązanie do pomieszczeń czystych z ciągłym monitorowaniem sterylnych środowisk.