Przejdź do treści

Rozwiązania / Obszary zastosowań

Laboratoria


Podczas przygotowywania leków może dojść do skażenia mikrobiologicznego, zanieczyszczenia krzyżowego i narażenia na kontakt z niebezpiecznymi związkami, jeśli środowisko pomieszczenia czystego nie spełnia rygorystycznych wytycznych dotyczących czystości. Może to szybko doprowadzić do powstania niebezpiecznego środowiska pracy i zwiększyć ryzyko skażenia leków, co może zaszkodzić pacjentom lub personelowi. Korzystając z naszego rozwiązania w postaci pomieszczeń czystych, można mieć pewność, że proces mieszania odbywa się w bezpiecznym i ściśle monitorowanym środowisku, co zapewnia bezpieczeństwo personelu i minimalizuje ryzyko skażenia produktu.

Rozwiązania

Jeśli chodzi o rozwiązywanie problemów związanych z przygotowywaniem leków, zalecamy nasze rozwiązanie dla pomieszczeń czystych QleanSpace. Model QleanSpace pomaga laboratoriom sprostać wymogom najsurowszych przepisów. Dzięki modułowej konstrukcji i działaniu częstokroć niezależnie od sytemu wentylacji obiektu, pomieszczenie można umieścić niemal wszędzie, a nawet przenieść, zmodyfikować lub rozbudować, gdy zmienią się konkretne potrzeby. Nasze rozwiązanie QleanSpace pomaga zapewnić bezpieczeństwo pacjentom i personelowi, a jednocześnie chronić środowisko oraz wytwarzane leki. Rozwiązanie QleanSpace jest dostosowane do konkretnych przepisów związanych z klasyfikacją ISO, USP, GMP lub FDA cGMP, wielkością pomieszczenia, opcjami lub innymi wymaganiami. Nasze wolnostojące oczyszczacze powietrza FS 30 HEPA i FS 70 HEPA mogą stworzyć warunki zbliżone do uzyskiwanych za pomocą stacjonarnych pomieszczeń czystych, gdy zastosowanie takiego rozwiązania nie jest możliwe. Pomagają również w oczyszczaniu powietrza na zewnątrz pomieszczenia czystego, aby jeszcze bardziej poprawić jego wydajność.

The QleanAir Difference

Nasze rozwiązania dostarczane jako usługa są bezproblemowe w eksploatacji. Możemy dostosować rozwiązanie do konkretnych potrzeb, przeprowadzając pomiary i testy. Zapewniamy montaż, serwis, modernizacje, zgodność z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz trwałość rozwiązania. Nasze urządzenia zapewniają wolność, którą niesie ze sobą czyste powietrze, a Klient może skupić się na zagadnieniach najbardziej istotnych z jego punktu widzenia.