Hoppa till innehåll

Lösningar / Användningsområde

Läkemedelsberedning


Vid beredning av läkemedel kan mikrobiell kontaminering, korskontaminering och exponering för farliga ämnen uppstå om renrumsmiljön inte uppfyller de strikta riktlinjerna för renlighet. Detta kan snabbt skapa en osäker arbetsmiljö och öka risken för att läkemedel kontamineras, vilket kan leda till skador för både patienter eller personal. Genom att använda vår renrumslösning kan du vara säker på att beredningen sker i en säker och noggrant övervakad miljö, vilket garanterar personalens säkerhet och minimerar risken för produktkontaminering.

Lösningar


När det gäller att lösa utmaningarna i samband med läkemedelsberedning rekommenderar vi vår renrumslösning QleanSpace. QleanSpace kan göra din redan befintliga beredningsanläggning förenlig med de striktaste kraven. Tack vare den modulära konstruktionen och det faktum att den ofta fungerar oberoende av anläggningens inbyggda ventilation kan den placeras nästan var som helst och även flyttas, modifieras eller utökas när behoven i anläggningen förändras. Genom att använda vår QleanSpace-lösning kan du bidra till att hålla patienter och personal säkra samtidigt som du skyddar miljön och de läkemedel som blandas. QleanSpace är skräddarsytt för dina specifika behov av klassificering enligt ISO, USP, GMP eller FDA cGMP, rumsstorlek, alternativ eller andra krav.

Våra fristående FS 30 HEPA- och FS 70 HEPA-luftrenare kan skapa renrumsnära förhållanden när det inte är möjligt att bygga ett renrum. De är också användbara för att rena luften utanför renrummet för att ytterligare förbättra dess prestanda.

The QleanAir Difference

Vi levererar våra lösningar problemfritt som en tjänst. Vi skräddarsyr lösningen efter dina behov genom att utföra mätningar och tester. Vi tar hand om installation, service och uppgraderingar, ser till att reglerna följs och framtidssäkrar lösningen. Vi levererar friheten med ren luft – så att du kan fokusera på det som verkligen betyder något.