Livsmedels- och dryckesproduktion

Oavsett om du arbetar med beredning eller produktion av livsmedel eller dryck är renlighet ett måste för att garantera produktsäkerhet och hög kvalitet. Luftkvaliteten inomhus är en viktig faktor för dina produkters säkerhet, kvalitet och hållbarhet samt för dina anställdas hälsa. Det finns många hygienstandarder att ta hänsyn till som ska skydda dina produkter, personal och konsumenter och hjälpa ditt företag att undvika kostsamma bakslag. Vi har flera lösningar för alla dessa utmaningar samt för rökare.

Loading...

Utmaningar

Korskontaminering mellan produkter kan leda till att produkterna försämras och även orsaka allvarliga allergisymtom hos konsumenterna. Luftburna mikrobiella föroreningar från mögelsporer och bakterier som salmonella, listeria och campylobacter försämrar produkternas kvalitet och hållbarhet och utgör en hälsorisk för konsumenterna. Partikelföroreningar som damm, pulveringredienser och förbränningspartiklar ökar kostnaderna för rengöring och skadar produkter och utrustning. Dessutom blir dina medarbetares hälsa lidande av alla dessa utmaningar, vilket leder till frånvaro och förlorad produktivitet. Livsmedelsindustrin har en av de högsta skade- och sjukdomsnivåerna av alla branscher enligt Tasa-gruppen. En annan utmaning är rökning. Anläggningar i denna bransch tenderar att vara stora, och rökning utomhus innebär längre rökpauser, vilket inte är idealiskt för produktiviteten.

Loading...
Loading...

Lösningar

Varje detalj i FS 70 Food Grade-serien har utformats i nära samarbete med livsmedels- och dryckesindustrin för att uppfylla ledande hygieniska standarder. Kraftfull, energieffektiv och tyst, med korrosionsbeständigt rostfritt stål, förseglat chassi, ytor utan håligheter och rundade kanter för enkel rengöring. Partiklar fångas upp med hjälp av flerstegsfilter som placeras bakom galler för att förhindra att partiklar ansamlas i enheten innan den renade luften skickas tillbaka. Flera filterkonfigurationer och utblåstillbehör finns tillgängliga för att skapa en skräddarsydd lösning för varje behov. FS 70 Extra Capacity och FS 90 Standard är också lämpliga när mer dammhållningskapacitet behövs. S 60 är en av de röklösningar som vi rekommenderar för att förkorta rökpauserna och öka produktiviteten.

Säkrare miljö

Säkrad produktkvalitet
och livslängd

Mer produktiv personal

attractive

Enklare rengöring

The QleanAir Difference

Vi levererar våra lösningar problemfritt som en tjänst. Vi skräddarsyr lösningen efter dina behov genom att utföra mätningar och tester. Vi tar hand om installation, service och uppgraderingar, ser till att reglerna följs och framtidssäkrar lösningen. Vi levererar the freedom of clean air – så att du kan fokusera på det som verkligen är viktigt.

Rekommenderade produkter

QleanAir FS 70 FG Standard

Speciellt utvecklad för den krävande livsmedels- och dryckesindustrin.

QleanAir FS 70
QleanAir FS 70

QleanAir FS 70 Extra Capacity

En mångsidig och effektiv luftrenare med extra kapacitet för användning inom industrin.

QleanAir FS 90 Standard

En kraftfull luftrenare för stora arbeten. Passar för livsmedels- och dryckesindustrin, produktionsindustrin, logistikcenter och lager.

QleanAir FS 70 FG HEPA

För mycket känsliga miljöer inom livsmedels- och dryckesindustrin.