Hoppa till innehåll

Fem vanliga utmaningar inom luftkvalitet i livsmedels- och dryckesindustrin och hur man löser dem

Livsmedels- och dryckesproduktion är en av de viktigaste industrierna i alla länder, både i goda och dåliga tider. Att förse befolkningen med säker mat och dryck till en rimlig kostnad är alltid av högsta prioritet. Men det är ingen lätt uppgift eftersom det finns flera svåra utmaningar som branschen står inför.

Luftkvaliteten är en allvarlig riskfaktor

Mat- och dryckesproduktionsanläggningar tenderar att ha en problematisk luftkvalitet på grund av damm, mögelsporer och andra partiklar som härrör från verksamheten och produkterna i lokalerna. Bakterier som listeria, salmonella, campylobacter och E. coli överförs främst via kontaktytor, men även via luftburen överföring. Därför är det praktiskt taget omöjligt att uppfylla livsmedels- och dryckesindustrins standarder för livsmedelssäkerhet och hygien utan att titta på luftkvaliteten. Luftkvaliteten är även en allvarlig riskfaktor för personalens och kundernas hälsa, produktkvalitet och hållbarhet, och det kan få allvarliga konsekvenser för den operativa effektiviteten om den inte är under kontroll. Att inte hantera luftkvaliteten kan faktiskt riskera hela verksamheten.

1. Problem med produktkvalitet och förkortad hållbarhetstid

Dålig luftkvalitet kan leda till problem med produktkvaliteten och förkortad hållbarhet. Detta är kostsamt för producenten, men också för kunderna. Och det är dåligt för planeten. Matsvinnet står för 10 % av alla utsläpp av växthusgaser.

2. Korskontaminering/livsmedelssäkerhet

När produkter korskontaminerar varandra kanske de inte längre är säkra att konsumera på grund av allergener. Detta kan få allvarliga hälsokonsekvenser för dina kunder. Det kan också påverka produktens hållbarhet.

3. Hälsoproblem för anställda

Medarbetare inom livsmedelsindustrin har 60 % högre andel arbetsskador och sjukdomar än arbetstagare i andra branscher. Risken för dödsfall i arbetet är 9,5 gånger högre för arbetstagare inom livsmedelsindustrin än inom andra produktionsindustrier. Detta beror inte bara på luftkvaliteten, men det är en bidragande faktor. Att andas in farliga partiklar skadar människor både på kort och lång sikt, från astma till KOL, hjärt-kärlsjukdomar, demens m.m.

4. Operativ effektivitet

Att ha dålig luftkvalitet innebär att du måste städa mycket för att upprätthålla branschstandard, ofta flera gånger om dagen. Mekanisk utrustning som används i produktionen samt ventilations- och kylsystem fungerar sämre och behöver rengöras och underhållas mer när luftkvaliteten är dålig.

5. Kundnöjdhet

Om livsmedlet har dålig kvalitet och hållbarhet, eller till och med gör kunden sjuk, påverkas självklart kundnöjdheten.

Luftrening – en snabb, enkel och kostnadseffektiv lösning

Lyckligtvis kan problemet med dålig luftkvalitet inom livsmedels- och dryckesindustrin enkelt åtgärdas med mobila luftrenare. De är fristående och oberoende och lätta att placera var som helst i lokalerna. Det kommer att ge en betydande minskning av partikelbelastningen av damm, mögelsporer, bakterier och alla andra partiklar som finns i lokalerna.

Ren luft är en nyckelingrediens inom mat- och dryckesproduktion

Att ha en bra och kontrollerad luftkvalitet säkerställer säkerheten, kvaliteten och hållbarheten på dina produkter. Det förbättrar arbetsmiljön för din personal samt ökar deras hälsa, produktivitet och trivsel. Det gör det också lättare att uppfylla kraven på hygien och livsmedelssäkerhet. En bättre luftkvalitet gör också att du kan lägga mindre tid på att rengöra och underhålla utrustningen, vilket ökar den operativa effektiviteten och drifttiden. Och det kommer att leda till nöjdare kunder.

Livsmedelsklassade luftrenare för alla ändamål

Våra livsmedelsklassade luftrenare uppfyller de högsta standarderna inom livsmedels- och dryckesindustrin. Mekanisk filtrering med automatiserad luftflödesreglering i kombination med vårt fullserviceerbjudande garanterar en jämn luftkvalitet över tid.

  • Livsmedelsklassade tätningar och packningar, icke-porösa, släta ytor, sömlösa rundade kanter
  • Läckagefritt chassi i korrosionsbeständigt rostfritt stål av kvalitet 1.4307 (AISI 304L)
  • Mekaniska flerstegsfilter E10 och ePM1 60 % (F7), certifierade enligt EN 1822 och ISO 16890, placerade inuti gallret för att förhindra att partiklar samlas upp
  • Konstant luftflöde med automatisk reglering för att säkerställa luftkvaliteten på lång sikt
  • Tyst drift, <30–66 dB(A)
  • Luftflöde på upp till 4 000 m³/h
  • Valfria kåpor och antimikrobiella, system av tygkanaler/textila spridare
  • Fungerar oberoende av värme-, ventilations- och luftkonditioneringssystemen
  • Förebyggande service säkerställer funktion och effektiv luftrening på lång sikt

Vill du veta mer?

Kontakta din lokala säljare för att veta mer om våra luftreningslösningar för mat- och dryckesproduktion.

Läs mer

Share This Story, Choose Your Platform!