Hoppa till innehåll

Produkter / Luftrenare

QleanAir FS 70 Extra Capacity


Extra kapacitet för användning inom industrin

FS 70 Extra Capacity är en mångsidig luftrenare som har utvecklats för alla typer av anläggningar där kvaliteten på inomhusluften behöver förbättras, t.ex. lager, logistikcenter och produktionsanläggningar, inklusive för livsmedels- och dryckesproduktion. Tack vare att den är utrustad med ett filter med extra kapacitet och tillbehör som luftdistributionsslangar, ventiler, böjar och textila spridare kan FS 70 Extra Capacity anpassas för att uppfylla de specifika behov just ditt företag har.

Huvudkomponenter i luftrenaren FS 70 Extra Capacity

 • Mekanisk filtrering i flera steg med extra stor kapacitet. Filtren klassificeras enligt EN 1822- och ISO 16890-standarden
 • Producerar stora luftvolymer, upp till 4000 m3/h
 • Konstant luftflöde oberoende av filtermättnad
 • Filterlarm
 • Tyst drift, <30–63 dB(A)
 • Valfria kåpor, ventiler, kanaler och spridare
 • Robusta hjul för enkel rörlighet
 • Fungerar oberoende av värme-, ventilations- och luftkonditioneringssystemen
 • Schemalagd serviceplan med filterbyte och uppgraderingar
 • Lifetime Performance Guarantee
QleanAir Connect - Smart luftkvalitetskontroll

Denna produkt kan levereras med QleanAir Connect, vår nya plattform för att ansluta luftrenare och luftkvalitetssensorer till ett ledningssystem. Med hjälp av en molnlösning kan luftkvaliteten och funktionaliteten hos luftrenarna övervakas och fjärrstyras. Detta möjliggör optimering och automatisering av luftrenarnas prestanda samt realtidskontroll av luftkvaliteten.

Fördelar

FS 70 Extra Capacity ger renare och säkrare inomhusluft. Renare luft bidrar till att skydda hälsan hos dina anställda och de människor som besöker din anläggning. Det bidrar också till att hålla produkter, utrustning, maskiner och inventarier renare och ger långsiktiga fördelar för ditt företag. FS 70 Extra Capacity har en stor dammhållningskapacitet och många tillgängliga tillbehör som kan anpassas till de specifika behoven i din anläggning. Den använder mekanisk filtrering i flera steg och konstant luftflödesreglering för att garantera effektiv luftrening på lång sikt. Enheten fungerar oberoende av ventilationssystemet och använder ett standarduttag, och den kan lätt flyttas vid behov eftersom den är utrustad med hjul.

Tekniken bakom lösningen

 • 1. Luftinsug

  FS 70 Extra Capacity har ett stort luftinsug på enhetens framsida för att maximera intagningsvolymen och minska risken för att filtren sätts igen. Av säkerhetsskäl skyddas insuget av ett galler.

 • 2. Filtrering av partiklar

  Med hjälp av en filtreringsteknik i flera steg avlägsnas luftburna partiklar och föroreningar effektivt från luften. FS 70 Extra Capacity är utrustad med E10 och extra stora förfilter för en hög dammhållningskapacitet.

 • 3. Renad luft återförs till miljön

  När luften har renats från luftburna partiklar och föroreningar återförs den till rummet genom ett justerbart utblås för optimal recirkulation eller avleds med hjälp av valfria rör och spridare till ett specifikt område.

Modell QleanAir FS 70 Extra Capacity
Färg
Mått (b x h x d) 692 × 1527 × 630 mm
Mått på hjul 692 × 1652 × 630 mm
Material Pulverlackerad plåt
Vikt 130 kg
Installation Stationär, mobil eller väggmonterad
Prestandanivåer Steglös/3 lägen
Elektronisk display Ja
Larmfunktioner Filtret fullt/fläktfel/säkerhetsavstängning

Luftflöde Upp till 4000 m³/h*
Förfilter ePM1 60% (F7)
Huvudfilter E10

Ljudnivå <30-63 dB(A)
Strömkälla 200-240V, ~50-60 Hz, 3.3A
Energiförbrukning 9-730W

Certifieringar och regelefterlevnad
Performance guarantee icon

*Driftluftflödet beror på filterkonfiguration och driftsmiljö