Hoppa till innehåll

Lösningar / Användningsområde

Flyg- och rymdindustrin


Flyg- och rymdindustrin står inför flera utmaningar när det gäller att säkerställa en kontrollerad miljö i sina produktions- och testanläggningar. Satelliter som är förorenade med partiklar kan orsaka betydande kvalitetsavvikelser. Detta innebär att produktions- och testmiljöer kräver mycket låga partikelnivåer för att upprätthålla hög teknisk renhet.

På QleanAir har vi utvecklat luftfiltreringskoncept för både produktions- och testanläggningar samt förvaring av känslig utrustning genom ett nära samarbete med våra kunder inom flyg- och rymdindustrin. Med vår höga tekniska kompetens erbjuder vi unika lösningar som är skräddarsydda för alla specifika behov.

Lösningar

I våra samarbeten driver vi teknisk innovation inom flyg- och rymdindustrin genom att utnyttja vår omfattande expertis inom luftkvalitetshantering. Vi är stolta över att kunna erbjuda skräddarsydda luftreningslösningar som uppfyller strikta krav. Dessa lösningar har avancerad filtreringsteknik i flera steg som effektivt minimerar luftburna partiklar.

Vi erbjuder en rad olika lösningar, inklusive flexibla renrum, mobila filterenheter och anpassningsbara alternativ som skräddarsys efter specifika behov. Dessa alternativ ger kostnadseffektivitet och flexibilitet jämfört med att bygga ett traditionellt renrum samtidigt som man upprätthåller rigorösa renhetsstandarder. Våra rena zoner fungerar som skyddsbarriärer och säkerställer en stabil säkerhetsgrund i maskinvaran genom att förhindra kontaminering.

The QleanAir Difference

Oavsett om det gäller att hantera utmaningar inom flyg- och rymdindustrin eller andra sektorer omfattar vår heltäckande strategi tjänster som dimensionering, installation, produktservice och funktionella uppgraderingar. Genom ett nära samarbete med kunden utvecklar vi specialiserade luftfiltreringskoncept för produktionsanläggningar och förvaring av känslig utrustning.

Med vår egen avdelning för forskning och utveckling, beprövade koncept och rigorösa tester kan vi erbjuda skräddarsydda lösningar för att uppfylla våra kunders krav och förväntningar. Allt inom ramen för en strikt kostnadskontroll och korta ledtider.