QleanAir QleanSpace ISO

En problemfri renrumslösning

QleanSpace är en fristående och oberoende rum-i-rummet-lösning som kan installeras i de flesta miljöer. Vi erbjuder en anpassningsbar lösning för att uppfylla dina specifika behov av ISO-klassificering, rumsstorlek eller andra krav. Vår renrumslösning använder flera redundanta och oberoende HEPA 14-fläktfilterenheter och luftslussar för att generera positivt eller negativt tryck och skapa en kontrollerad miljö. Material som är lätta att rengöra, kontinuerlig övervakning, förebyggande service och underhåll bidrar alla till att upprätthålla önskad ISO-klassificering. Projektledning, installation och konsultation, design, service och funktionsgaranti ingår i våra problemfria renrumslösningar.

Loading...

Huvudkomponenter i QleanSpace ISO-lösningen

  • Anpassningsbar, modulär design, skräddarsydd för dina behov i alla storlekar
  • Icke-porösa och jämna ytor för enkel rengöring
  • Kontinuerlig övervakning av relevanta datapunkter, t.ex. partikelnivåer, relativ fuktighet, differenstryck och temperatur, med varningar vid förinställda nivåer
  • Enskilda fläktfilterenheter med HEPA 14-filter certifierade enligt EN 1822
  • Helautomatiskt och låsbart dörrsystem
  • Luftslussar för ren passage av personal, genomräckningsskåp för material, LAF-bänkar och andra alternativ
  • Validering och klassificering enligt ISO 14644, Lifetime Performance Guarantee, förebyggande service och underhåll för att säkerställa ISO-klassificering
Loading...
Loading...

Rekommenderade användningsområden

QleanSpace är tillverkad av inerta material som är utformade för att vara lätta att rengöra, med släta ytor och rundade hörn från golv till vägg. Golvet uppfyller de strängaste kraven på partikelfrisläppning, vilket också minskar risken för kontaminering. QleanSpace utformas enligt dina krav med positivt eller negativt tryck, automatiska dörrar, personalslussar, förrum, övervakning och genomgångsskåp. QleanAir har ISO-klassade renrum installerade i produktionsindustrier där renhetsnivån är absolut verksamhetskritisk, t.ex. inom medicinteknik, läkemedelsindustrin, optik och elektronik.

Fördelar

Våra renrum är modulära, kompakta och fungerar oftast oberoende av ventilationen och är därför lätta att placera. De oberoende och redundanta fläktfilterenheterna möjliggör låg takhöjd och fortsatt drift under underhåll. QleanSpace kan installeras praktiskt taget var som helst och erbjuder flexibilitet för ändringar, expansion eller flytt i framtiden. Vi hjälper dig med allt från behovsanalys och specifikation av användarkrav till design, projektledning, installation, klassificering och validering. Våra lösningar har en Lifetime Performance Guarantee, vilket innebär att vi underhåller produkten så att den fungerar lika bra på sikt som när den installerades. Regelbundet underhåll, funktionskontroller och inspektion av filterkapaciteten ingår i vår tjänst.

Skräddarsydd för dina behov

Fristående och
oberoende lösning

Modulär och anpassningsbar

Förenlig med ISO

Cost efficient

Kostnadseffektiv

Lifetime Performance Guarantee

Exempel på layout

1. Modulära, hållbara väggar

2. Genomräckningsskåp

3. LED-belysning

4. Fläktfilterenheter/HEPA 14-filter

5. Kontinuerlig övervakning

6. Fönster/glaspaneler

7. Släta ytor och rundade hörn

8. Materialluftsluss

9. Personalsluss

10. Omklädningsrum

11. Automatiska dörrar

Relaterade produkter

QleanAir FS 30 HEPA

Tyst, effektiv och fristående luftrenare med litet fotavtryck. Kan skapa renrumsnära förhållanden eller rena luften utanför renrummet för att ytterligare förbättra prestandan.

QleanAir FS 70 HEPA

Enastående HEPA 14-filtrering med stor kapacitet. Kan skapa renrumsnära förhållanden eller rena luften utanför renrummet för att ytterligare förbättra prestandan.

QleanAir QleanSpace cleanroom
QleanAir QleanSpace cleanroom

QleanAir QleanSpace GMP

Vårt anpassningsbara och flexibla, nyckelfärdiga renrum kan också byggas i enlighet med GMP-standarder för mikrobiell tillväxt.