Under coronakrisen försåg QleanAir en tysk skola för barn med särskilda behov, Schule am Buschkamp, med 14 luftrenare. Det möjliggjorde för dem att hålla öppet och bedriva en säker verksamhet även när smittotalen nådde en topp. Inte ett enda coronafall inträffade.

Luftkvaliteten i skolor är särskilt bekymmersam i Tyskland eftersom många skolfastigheter byggdes före andra världskriget utan ordentliga ventilationssystem eller ens möjlighet att öppna fönster. Därför var många tyska skolor helt stängda under coronakrisen eller fungerade med alternerande klasser. Tack vare att alla klassrum är utrustade med luftrenare kunde Schule am Buschcamp-skolan hålla öppet.

“Skolan har hittills lyckats undvika coronavirusinfektioner helt och hållet. Vi kan alla bokstavligen andas fritt.”

“Regelbunden skolgång är av yttersta vikt för alla barn, men särskilt för elever med särskilda behov”, säger Klaus Radermacher, rektor för Schule am Buschkamp.

Students and QleanAir FS 30 at Luebbecke school

Skolan lyckades undvika coronasmitta helt

Vissa skolor i Tyskland var berättigade till subventionerad luftrening från den regionala regeringen. Schule am Buschkamp var det dock inte, eftersom deras fönster gick att öppna. Tanken var att de skulle vädra var 20:e minut, men detta var inte praktiskt under den kalla årstiden eftersom eleverna inte kan klä sig själva. Det inspirerade Astrid Beerwinkel, mamma till en av eleverna, att starta en insamlingskampanj för att köpa luftreningsutrustning. Totalt installerades 14 luftrenare – en i varje klassrum.

“Skolan har hittills lyckats undvika coronavirusinfektioner helt och hållet. Studenter, handledare och andra anställda kan nu bokstavligen andas fritt”, säger Klaus Radermacher, rektor för Schule am Buschkamp.

Ren luft bör vara en långsiktig prioritering

“Den offentliga sektorn måste lägga större vikt vid frågan om ren luft, eftersom den kommer att fortsätta följa oss även efter corona”, säger Tobias Willi, VD för QleanAir Scandinavia GmbH.

Över 600 luftrenare levererade till 75 tyska skolor

Totalt har QleanAir nära 620 luftrenare i bruk eller bekräftade för installation på över 75 tyska skolor, i bland annat Berlin, Ebersberg, Ettal, Lübbecke, Ludwigshafen, Schwalbach och Main-Taunus-distriktet.

Klaus Radermacher, rektor för Schule am Buschkamp

Klaus Radermacher, rektor för Schule am Buschkamp

Schule am Buschkamp i siffror

  • 137 elever
  • 38 lärare
  • 14 klassrum
  • 14 QleanAir FS 30 HEPA

Produkter

QleanAir FS 30 HEPA

Högeffektivt och tyst med ett litet fotavtryck. Lämplig för kontor, klassrum, hotell och andra gemensamma utrymmen.

Vill du veta mer?

Har du frågor om luftreningslösningar inomhus? Välkommen att kontakta oss!

VDI 4300-14 compliant air cleaners for schools and officesLansering av tre luftreningslösningar för att möta ny expertrekommendation från VDI