Hoppa till innehåll

Lösningar / Användningsområde

Kontor, konferenscenter och skolor


I delade utrymmen som kontor, konferenscenter och skolor finns det många utmaningar när det gäller luftkvaliteten. En viktig källa till luftföroreningar är människorna själva och de olika partiklar de bär med sig: virus, bakterier och allergener från exempelvis husdjur.

Byggnaden och dess utrustning kan också påverka luftkvaliteten: föråldrade ventilationssystem, mögel och flyktiga organiska föreningar som frigörs från mattor, kemikalier i rengöringsmedel samt färg. Dessutom hittar utomhusföroreningar som pollen och förbränningspartiklar och gaser från trafiken ofta in i dessa lokaler och ackumuleras. Slutligen finns det rökare på kontor och konferenscenter. För alla dessa utmaningar avseende inomhusluften har vi lösningar.

Uppfyller den nya expertrekommendationen från VDI

QleanAir FS 30 HEPA, FS 70 HEPA och FS 70 Standard, utrustade med våra nya tillbehör, uppfyller den nya tyska expertrekommendationen VDI-EE 4300-14 för luftrenare. Reducering av aerosolnivåerna i rummet med 90 % på 30 minuter, tyst drift och utan störande turbulens i en design med ökad säkerhet.

Lösningar

De fristående luftrenarna FS 30 HEPA och FS 70 HEPA utvecklades under covid-19-pandemin i nära samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset för att minska virusnivåerna i luften. Luftrenarna är utrustade med certifierade HEPA 14-filter och har visat en filtreringsprestanda på mer än 99,995 % partikelreduktion i tester från tredje part. Om du har problem med pollen, mögel, förbränningspartiklar och andra utomhusföroreningar rekommenderar vi FS 30 Standard som också är effektiv mot virus och bakterier.

Vi har även luftrenare utrustade med kolfilter som riktar in sig på gaser och lukt beroende på ditt specifika problem.

Dessutom erbjuder QleanAir en rad lösningar för att ta itu med de utmaningar som följer av rökning och som lämpar sig för alla arbetsplatser.

The QleanAir Difference

Vi levererar våra lösningar problemfritt som en tjänst. Vi skräddarsyr lösningen efter dina behov genom att utföra mätningar och tester. Vi tar hand om installation, service och uppgraderingar, ser till att reglerna följs och framtidssäkrar lösningen. Vi levererar friheten med ren luft – så att du kan fokusera på det som verkligen betyder något.