Kontor, konferenscenter och skolor

I delade utrymmen som kontor, konferenscenter och skolor finns det många utmaningar när det gäller luftkvaliteten. En viktig källa till luftföroreningar är människorna själva och de olika partiklar de bär med sig: virus, bakterier och allergener från exempelvis husdjur. Byggnaden och dess utrustning kan också påverka luftkvaliteten: föråldrade ventilationssystem, mögel och flyktiga organiska föreningar som frigörs från mattor, kemikalier i rengöringsmedel samt färg. Dessutom hittar utomhusföroreningar som pollen och förbränningspartiklar och gaser från trafiken ofta in i dessa lokaler och ackumuleras. Slutligen finns det rökare på kontor och konferenscenter. För alla dessa utmaningar avseende inomhusluften har vi lösningar.

Loading...

Utmaningar

I anläggningar som skolor, kontor och konferenscenter kan ventilationssystemet inte alltid upprätthålla ren frisk luft. Både kontorsarbetare och studenter klagar ofta på dålig kvalitet på inomhusluften, enligt undersökningar av t.ex. BESA och AMI Environmental. En Harvard-studie visar att inomhusluftens kvalitet påverkar människors kognitiva funktioner som svarstider, förmåga att fokusera samt produktivitet. Allergi och astmaproblem förvärras med dålig inomhusluft och förutom kortvarig frånvaro och produktivitetsförlust kan det leda till långsiktiga hälsoproblem och bakslag i studenternas utveckling. Spridningen av sjukdomar som covid-19, influensa och förkylningar är vanligt i kontor och skolor, vilket leder till ökad frånvaro och sämre prestationer. Kontor och konferenscenter är beroende av att besökarna är friska och känner sig säkra och trygga, och därför är det viktigt att ta kontroll över inomhusluften. Alla arbetsplatser har rökare. Att ha folk som röker utanför entréerna är inte särskilt välkomnande oavsett bransch, särskilt inte på skolor.

Loading...
Loading...

Uppfyller den nya expertrekommendationen från VDI

QleanAir FS 30 HEPA, FS 70 HEPA och FS 70 Standard, utrustade med våra nya tillbehör, uppfyller den nya tyska expertrekommendationen VDI-EE 4300-14 för luftrenare. Reducering av aerosolnivåerna i rummet med 90 % på 30 minuter, tyst drift och utan störande turbulens i en design med ökad säkerhet.

VDI Icon

Uppfyller den nya expertrekommen-
dationen från VDI

QleanAir FS 30 HEPA, FS 70 HEPA och FS 70 Standard, utrustade med våra nya tillbehör, uppfyller den nya tyska expertrekommendationen VDI-EE 4300-14 för luftrenare. Reducering av aerosolnivåerna i rummet med 90 % på 30 minuter, tyst drift och utan störande turbulens i en design med ökad säkerhet.

Lösningar

De fristående luftrenarna FS 30 HEPA och FS 70 HEPA utvecklades under covid-19-pandemin i nära samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset för att minska virusnivåerna i luften. Luftrenarna är utrustade med certifierade HEPA 14-filter och har visat en filtreringsprestanda på mer än 99,995 % partikelreduktion i tester från tredje part. Om du har problem med pollen, mögel, förbränningspartiklar och andra utomhusföroreningar rekommenderar vi FS 30 Standard som också är effektiv mot virus och bakterier. Vi har även luftrenare utrustade med kolfilter som riktar in sig på gaser och lukt beroende på ditt specifika problem. Dessutom erbjuder QleanAir en rad lösningar för att ta itu med de utmaningar som följer av rökning och som lämpar sig för alla arbetsplatser.

Säkrare miljö

Friskare människor

Ökad produktivitet

attractive

Mer attraktiva utrymmen

The QleanAir Difference

Vi levererar våra lösningar problemfritt som en tjänst. Vi tar hand om installation, service och uppgraderingar, ser till att reglerna följs och framtidssäkrar lösningen. Vi levererar the freedom of clean air – så att du kan fokusera på det som verkligen är viktigt.

Rekommenderade produkter

QleanAir FS 30 HEPA

Speciellt utvecklad för att minska nivåerna av virus och bakterier i luften.

QleanAir FS 30 Standard

Filtrerar bort pollen, mögel, förbränningspartiklar, utomhusföroreningar, virus och bakterier.

QleanAir FS 30 Carbon

Avlägsnar gaser och lukt i kontor, skolor, vård- och omsorgsinrättningar samt inom tillverkningsindustrin.

QleanAir SF 4000 X

En utrymmeseffektiv men rymlig rökkabin lämplig för upp till fyra personer.