Årsstämman har hållits i QleanAir AB

2023-07-31T08:31:56+02:00May 10th, 2023|

Idag har årsstämman 2023 hållits i QleanAir AB (”Bolaget” eller ”QleanAir”). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades av årsstämman (samtliga i enlighet med de förslag som presenterats

Annual general meeting held in QleanAir AB

2023-07-31T08:31:56+02:00May 10th, 2023|

Today, the annual general meeting of 2023 was held in QleanAir AB (the “Company” or “QleanAir”). Below follows a summary of the resolutions passed at the annual general meeting (all

Extra bolagsstämma har hållits i QleanAir AB

2023-07-31T08:32:08+02:00March 9th, 2023|

Idag har extra bolagsstämma hållits i QleanAir AB (”Bolaget”). I enlighet med förslaget som presenterades i kallelsen till stämman och styrelsens fullständiga förslag (som båda hållits tillgängliga på Bolagets webbplats

Annual general meeting held in QleanAir AB

2023-07-31T08:32:58+02:00May 12th, 2022|

Today, the annual general meeting of 2022 was held in QleanAir AB (the “Company” or “QleanAir”). Below follows a summary of the resolutions passed at the annual general meeting (all

Årsstämman har hållits i QleanAir AB

2023-07-31T08:32:58+02:00May 12th, 2022|

Idag har årsstämman 2022 hållits i QleanAir AB (”Bolaget” eller ”QleanAir”). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades av årsstämman (samtliga i enlighet med de förslag som presenterats

Go to Top