Hoppa till innehåll

Så sänker du energikostnaderna i produktionsanläggningen – med fristående luftrenare

Skenande energipriser som resultat av ett oroligt omvärldsläge och hög inflation har fått stora konsekvenser för många verksamheter. För tillverkande företag med hög energiförbrukning blir effekten särskilt stor.

Att sänka inomhustemperaturen, stänga av icke-nödvändig utrustning eller till och med begränsa ventilationen kan eventuellt leda till minskade kostnader kortsiktigt, men kan snabbt leda till försämrad arbetsmiljö. Kan man sänka sina energikostnader utan att kompromissa med andra delar av verksamheten?

Faktum är att fristående luftrenare kan utgöra ett energibesparande komplement till produktionsanläggningar, utan att man behöver tumma på luftkvaliteten och arbetsmiljön. Ren luft gör också att din utrustning fungerar bättre, håller längre och behöver mindre service. Produktkvalitet, livslängd och teknisk renlighet är också avhängigt ren luft.

I denna artikel förklarar vi hur fristående luftrenare kan bidra till att minska dina kostnader för uppvärmning i stora industrilokaler.

Spara energi med luftrenare – så funkar det

På stora produktionsanläggningar, robotlager och i lokaler med automatiska produktionslinor är det vanligtvis högt i tak, och här tenderar den uppvärmda luften att stiga och stanna kvar. Ett vanligt ventilationssystem är sällan så kraftfullt att cirkulationen av luften blir tillräcklig, vilket resulterar i att den uppvärmda luften stannar nära taket som en värmekudde.

Med hjälp av fristående luftrenare kan du sänka temperaturen och ändå behålla ett behagligt inomhusklimat. En stor fördel med luftrenare är att de cirkulerar den uppvärmda luften, vilket i sin tur bidrar till jämnare temperaturer i hela anläggningen. Samtidigt filtreras skadliga partiklar bort från luften vilket leder till bättre arbetsmiljö samt högre produktkvalitet och processeffektivitet.

CP Metal installerade luftrenare och temperaturen steg 4–5 grader

QleanAirs kund CP Metal A/S i Brædstrup, Danmark, har erfarenhet av detta. De är en modern, orderproducerande smidesverkstad där alla möjliga föremål svetsas, pressas och svarvas i aluminium, rostfritt och vanligt stål. När en QleanAir FS 70 fristående luftrenare installerades i verkstaden steg temperaturen med 4–5 grader nästan direkt.

– Luftrenaren är ett oumbärligt verktyg för att skydda personalen från den farliga svetsröken. Som en bonus minskar den uppvärmningskostnaderna, säger VD Claus Kovdal Jørgensen.

Potentiellt kan man med luftrenare sänka inställningen på termostaten 2-4 grader och ändå få samma temperatur i vistelsezonen. Energimyndigheten uppskattar att du kan spara 5 % av uppvärmningskostnaden per sänkt grad i temperatur.

Hur mycket energi drar en luftrenare?

Men att installera ytterligare produkter, drar det inte mer energi? Så är det naturligtvis, men faktum är att de drar mycket lite i sammanhanget.

Som exempel, har två av QleanAirs luftrenare som är anpassade för produktionsanläggningar, en genomsnittlig strömförbrukning motsvarande en hushållsmixer eller en kaffebryggare, beroende på luftflöde:

  • QleanAir FS 70 har en genomsnittlig strömförbrukning på 325 W, motsvarande en hushållsmixer, till ett luftflöde på 3 000 m3/h.
  • Vår största luftrenare, QleanAir FS 90, förbrukar i genomsnitt 800–900 W, motsvarande en vanlig kaffebryggare men ger ett luftflöde på 6 500 m3/h.

Optimera luftkvaliteten via molnet

Våra luftrenare kan även utrustas med ett molnbaserat kontrollsystem för övervakning av luftreningslösningen. QleanAir Connect, spårar viktiga prestandaindikatorer som luftflöde, energiförbrukning och luftkvalitet i realtid och historiskt, vilket ger förutsättningar att optimera luftflödet över tid.

Energispartips för stora produktionsanläggningar

  • Analysera inomhusluftens kvalitet i din anläggning.
  • Anpassa ventilationen efter aktivitetsnivån i utrymmet.
  • Installera luftrenare för att rena och cirkulera luften.
  • Sänk värmen. Med luftrenare kan du potentiellt sänka temperaturen och ändå få ett bättre och jämnare inomhusklimat.
  • Välj en leverantör med ett fullservice-erbjudande som garanterar funktionaliteten hos luftrenarna över tid.

Ett steg närmare ren luft

QleanAir har över 30 års erfarenhet av att utveckla luftreningslösningar bestående av bland annat fristående luftrenare. Våra anpassade lösningar skyddar människor, produkter och processer genom att möta specifika behov i produktionsanläggningar.

Vi finns med dig på vägen mot en hälsosammare, mer säker och produktiv arbetsmiljö. Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation.

Kontakta oss

 

Läs mer om luftreningslösningar inom tillverkande industri

Läs mer om hur luftrening inom tillverkande industri fungerar och hur det kan bidra till bättre arbetsmiljö, renare produkter, mindre underhåll, effektivare processer:

Luftrening inom tillverkande industri

Share This Story, Choose Your Platform!