Tobaksrök inomhus

Utmaningar

Rökare finns på de flesta företag och arbetsplatser. I många fall innebär rökning inomhus flera utmaningar som måste hanteras. Många verksamheter har infört rökförbud, skapat rökrum eller anvisade rökområden, men det löser fortfarande inte problemet helt och hållet och det finns en risk att icke-rökare utsätts för farlig passiv rökning. Utan en ordentlig, välfungerande lösning kan tobaksrök snabbt spridas i hela byggnaden. Dessutom kan tobaksrök och cigarettfimpar orsaka luktproblem i en anläggning, vilket gör miljön ohälsosam och obehaglig. En annan utmaning är att det i många fall kan vara svårt och tidskrävande för rökare att ta sig till de anvisade rökområdena. På vissa anläggningar, t.ex. flygplatser, är det av säkerhetsskäl inte ens möjligt att ta sig till anvisade rökområden utomhus.

Loading...

Användningsområden

Att tillhandahålla verkligt skydd för icke-rökare är en utmaning för många olika typer av företag, t.ex. kontor, hotell, konferenscenter, produktionsanläggningar, transportanläggningar, lager, logistikcenter, vårdinrättningar och högsäkerhetsanläggningar.

Det kan vara svårt att hitta säkra röklösningar i vissa lokaler, vilket leder till olämplig rökning inomhus som kan orsaka brandrisker. Detta kan också leda till att rök och lukt sprids i hela anläggningen, vilket gör miljön mindre trevlig. Ännu viktigare är att andra utsätts för farlig passiv rökning, vilket kan orsaka allvarliga hälsoproblem. På vårdinrättningar och högsäkerhetsanläggningar arbetar personalen ofta i närheten av patienter eller intagna som röker, vilket ytterligare ökar risken för att de drabbas av konsekvenserna av passiv rökning. På lager, logistikcenter, kontor och andra arbetsplatser där rökare kan behöva gå långt för att komma till anvisade rökområden är rökpauserna ofta onödigt långa, vilket minskar de anställdas produktivitet.

Loading...
Loading...

Lösningar

Därför behövs det en lösning för att skydda icke-rökare, och det är ledningsgruppen i din organisation som ansvarar för att genomföra den. Genom att använda våra rökkabiner som eliminerar spridningen av passiv rökning och dess lukter kan du lösa ovanstående problem och drastiskt förbättra den sociala miljön på din anläggning. Detta innebär att både rökare och icke-rökare kan arbeta och umgås på samma ställe som om ingen rökte.

Våra rökkabiner är också utrustade med vårt unika brandsäkra askhanteringssystem som hjälper till att eliminera alla problem med cigarettfimpar och aska i anläggningen samtidigt som den dåliga lukten avlägsnas inomhus. Rökkabinerna kan också bidra till att rökpauserna blir kortare, vilket ökar de anställdas produktivitet. Alla våra kabiner servas regelbundet och klarar säkert flera tusen cigaretter mellan serviceintervallen.

Hälsosammare inomhusluft

Ökad produktivitet

Förbättrad
social miljö

Trevlig miljö för
personal och gäster

Rekommenderade produkter

QleanAir SF 4000 X

En utrymmeseffektiv men rymlig rökkabin lämplig för upp till fyra personer.

QleanAir S 60

Stor röklösning för dina anställda

QleanAir SF Slim

Hög filtreringskapacitet för rökrum.

QleanAir FS 10 Carbon

Takmonterad och effektiv mot rök, lukt och gaser.