Hoppa till innehåll

Produkter / Luftrenare

QleanAir FS 15 Carbon


Effektiv mot rök, lukt och gaser

QleanAir FS 15 Carbon är en kraftfull och anpassningsbar luftreningsenhet som eliminerar skadliga gaser och partiklar samt otrevliga lukter från luften. Det är en utmärkt lösning för inomhusmiljöer med begränsat utrymme, där luftkvaliteten behöver förbättras eller där det krävs ytterligare luftrening i befintliga rökrum på grund av otillräcklig ventilation. QleanAir FS 15 Carbon har ett filtreringssystem i flera steg, vilket gör den effektiv och tillförlitlig trots det kompakta formatet. Resultatet blir en hälsosammare, säkrare och trevligare miljö att vistas i.

Huvudkomponenter i FS 15 Carbon-luftrenaren

 • Flerstegsfiltrering och förebyggande service säkerställer funktion och effektiv luftrening över tid
 • Mekaniskt E11-filter klassificerat enligt EN 1822 och aktivt kolfilter med hög kapacitets
 • Kapacitet på 6 000 cigaretter/serviceintervall och luftflöde på upp till 760 m³/h
 • Tyst drift, <30-56 dB(A)
 • Fungerar oberoende av ventilationen och använder ett vanligt eluttag
 • Levereras som en tjänst, problemfri installation, service och Lifetime Performance Guarantee ingår

Fördelar

FS 15 Carbon renar luften med hjälp av ett filtreringssystem i flera steg med effektivt E11-filter och aktivt kol. Den kompakta storleken gör den till en utmärkt lösning för anläggningar med begränsat utrymme, och dess diskreta färg och design gör att den passar in i alla miljöer. FS 15 Carbon bidrar till att förbättra inomhusluftens kvalitet i din anläggning, vilket gör miljön hälsosammare, säkrare och trevligare att vistas i. Luftreningsenheten är flexibel tack vare att den fungerar oberoende av ventilationssystemet och att den använder ett vanligt eluttag. Varje enhet levereras också med en fjärrkontroll, vilket gör det enkelt att kontrollera effektnivån.

Tekniken bakom lösningen

 • 1. Luftinsug

  FS 15 Carbons insug är placerade på fyra sidor på enhetens ovansida för att inloppsluften obehindrat ska kunna passera. Av säkerhetsskäl skyddas insugen av ett galler.

 • 2. Filtrering av gaser och partiklar

  Med hjälp av en filtreringsteknik i flera steg avlägsnas luftburna partiklar och föroreningar effektivt från luften. FS 15 Carbon är utrustad med ett gnistskyddsfilter, E11-filter och flera aktiva kolfilter.

 • 3. Renad luft återförs till miljön

  After the air is cleaned from gases, particles and odors, it is returned to the room. The outlets are located on four sides at the bottom of the air cleaner.

Modell QleanAir FS 15 Carbon
Färg
Mått (b x h x d) 415 × 1152 × 415 mm
Material Aluminium/härdat glas/galvaniserad plåt
Vikt 60 kg
Installation Stationär
Prestandanivåer 7 lägen
Elektronisk display Ja
Fjärrkontroll Ja

Luftflöde Upp till 760 m³/h
Partikelfilter Gnistskydd, E11
Gasfilter Aktivt kol

Ljudnivå <30-56 dB(A)
Ljudnivå 230V, ~50-60 Hz, 1.4A
Energiförbrukning 9-170W

Certifieringar och regelefterlevnad
Performance guarantee icon