Hoppa till innehåll

Nya gränsvärden för diisocyanater – vad händer nu?

Den 24 augusti 2023, trädde nya EU-regler i kraft gällande användning av diisocyanater. Enligt de nya reglerna krävs:

Genomförd utbildning: Enligt de nya kraven får diisocyanater inte längre användas industriellt eller kommersiellt vare sig som ett ämne eller som en komponent i andra ämnen och blandningar om koncentrationen var för sig och i kombination är 0,1 viktprocent eller mer, om inte användaren tidigare har genomfört en utbildning i säker användning av diisocyanater.

Ny märkning för produkter: Förutom adekvat utbildning, krävs att om produkten omfattas av de nya kraven, måste tillverkningsföretaget ha följande text tryckt på etiketten: ”Från och med den 24 augusti 2023 krävs lämplig utbildning före industriellt eller yrkesmässigt bruk”.

De nya kraven innebär ännu striktare krav än befintliga regler som funnits i Sverige sedan tidigare.

Vad är diisocyanater eller isocyanater?

 

Isocyanater eller diisocyanater (allmänt kända som polyuretan- eller PU-produkter) är de huvudsakliga materialen som används för framställning av polyuretaner. Diisocyanater finns exempelvis i skum, lim, färger, beläggningar och tätningsmedel. Ett exempel som många kan relatera till är PU-skum, som skapas genom skumning med sprayburkar. Huruvida en produkt innehåller diisocyanater kan kontrolleras med hjälp av aktuellt säkerhetsdatablad.

Varför är en begränsning nödvändig?

Orsaken till restriktionerna är framför allt ökningen av arbetsrelaterade sjukdomar bland personer som hanterar diisocyanater. Isocyanater kan bland annat leda till svår astma och luftvägssjukdomar. Enligt uppgifter från kommissionens förordning, utvecklar cirka 5 000 personer arbetsrelaterad astma varje år, på grund av att de kommit i kontakt med diisocyanater.

Isocyanater absorberas genom att andas in gaser, ångor, aerosoler och dammpartiklar som innehåller isocyanat. Isocyanater orsakar ibland sensibilisering, eller ökad känslighet, i form av typ I-allergi. Forskning har också visat att exponering för isocyanater kan förändra och förstöra cellmembranen i människokroppen.

I Sverige är det inte alla diisocyanater som omfattas av den nya EU-begränsningen. För dessa är det utbildningskrav som ställs av Arbetsmiljöverket som gäller. Vid arbete med kemiska produkter som innehåller diisocyanater, krävs också en tjänstbarhetsbedömning.

Tekniska skyddsåtgärder

Utöver utbildning, kan tekniska lösningar hjälpa företag att följa de nya direktiven och gränsvärdena och därmed bidra till bättre hälsa på arbetsplatsen.

QleanAir FS 70 Carbon

QleanAir FS 70 är en mångsidig luftrenare som utvecklats för att kunna lösa problem med luftkvaliteten inomhus för flera olika typer av anläggningar och luftföroreningar, exempelvis inom plastbearbetningsindustrin, i produktionshallar, men även i logistikcenter och lagermiljöer. Med en flexibel och anpassningsbar filterkonfiguration kan FS 70 anpassas till ditt företags specifika behov, inklusive för att minska nivåerna av diisocyanater.

Kontakta oss

Vi stöttar dig gärna på resan mot en hälsosam, säker och produktiv arbetsmiljö. Välkommen att kontakta oss för en kostnadsfri konsultation.

Mer information

Mer information finns i Europeiska unionens officiella tidning samt hos Arbetsmiljöverket:

Official Journal of the European Union

Arbetsmiljöverket

Related products

Share This Story, Choose Your Platform!