Hoppa till innehåll

Med ren luft i påsen

Rent mjöl i påsen brukar ju vara ett rättesnöre för alla som vill göra ett bra jobb, inte minst i bageribranschen. Ren luft i bageriet är minst lika viktigt för att lyckas. Luftkvaliteten kan vara avgörande, både för de anställdas hälsa och för att produkterna ska hålla rätt kvalitet.
Spannmålsallergi, bagarastma eller bagarlunga … Detta är allvarliga saker som du som företag inom bageribranschen definitivt vill undvika. Dessvärre är det relativt vanligt förekommande sjukdomstillstånd, som kan bero på att arbetsmiljön inte alltid är på topp. Tillstånden kan orsakas av mjöldamm och förekomst av mögelsporer och jäst i arbetsmiljön. Mögelsporer finns ofta naturligt i luften i samband med hantering av mjöl.

”Vi konstaterade att det saknades en luftrenare optimerad för livsmedelsindustrin. Här behövs lösningar som både gör det enkelt för de anställda att hålla rent och fräscht, samtidigt som den ska leva upp till de höga miljökraven inom livsmedelsbranschen,”

säger Bo Dolk-Petersson, VP Research and Development på QleanAir.

Symptomen för medarbetarna kan visa sig på flera olika sätt, som mag- och tarmbesvär, eksem eller nässelutslag, och besvär från övre luftvägar, astma. Och i värsta fall som svåra allergiska reaktioner, så kallad anafylaktisk chock, som yttrar sig i hastigt blodtrycksfall. För bagare som drabbas kan det i svåra fall betyda att man måste byta yrke eftersom det är knepigt att vistas i de miljöerna om man väl utvecklat besvär.
Livsmedelsbranschen, totalt sett, är ganska kraftigt drabbad av olycksfall och sjukfrånvaro jämfört med många andra branscher. Det finns många olika anledningar till det, exempelvis brister kring hantering av maskiner, kemikaliehantering och belastningsergonomi, men även brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. However, deficiencies in the organizational and social work environment also have impact. Enligt Arbetsmiljölagen (AML) är det arbetsgivarens ansvar att säkerställa en sund och säker arbetsmiljö, samt förebygga risker för ohälsa och olycksfall. Därför behövs kunskap och ett väl fungerande arbetsmiljöarbete där man bland annat undersöker och riskbedömer arbetsmiljön.

En kritisk faktor är luftkvaliteten, som just inom bageriverksamhet är dubbelt viktig. Givetvis för att medarbetarna ska må bra, men lika viktig för att produkterna ska vara rena och inte kontamineras av ämnen som inte ska vara där. Hantering av mjölprodukter innebär inte sällan att man kan få in mögelsporer som en oönskad krydda, något man inte vill ha på färdigt bröd då det förkortar livslängd och hållbarhet. This isn’t something a manufacturer really wants included in their finished bread, as it shortens longevity and shelf life. Allergener av olika slag kan också hamna på produkterna om inte reningen är tillräcklig. Och för den som bakar glutenfritt gäller det verkligen att den produktionen hålls ren från påverkan av mjöl som innehåller gluten.
För att förbättra luftkvaliteten finns många tekniska lösningar. QleanAir Scandinavia är ett svenskt börsnoterat företag i Solna, strax utanför Stockholm, med över 30 års erfarenhet av luftreningslösningar och som erbjuder produkter och lösningar för att förbättra luftkvaliteten. We have over 30 years’ experience in air cleaning solutions. We supply products and solutions to improve air quality. QleanAir började med att tillverka luftrenare för rening av tobaksrök, men har idag ett bredare utbud för olika tillämpningar och miljöer, och säljer sina produkter och lösningar över hela världen. The company’s products and solutions are sold worldwide. Bland annat bygger man nyckelfärdiga och modulbyggda renrum för att kontrollera inomhusmiljön inom en rad verksamheter som sjukhus, medtech, livsmedelsindustri med flera. Det handlar helt enkelt om att minimera mängden oönskade partiklar i luften, beroende på vilken verksamhet det är.

Nu har QleanAir tagit fram en luftrenare som är speciellt anpassad för livsmedelsindustri, som till exempel bagerier.

Luftrenaren – med ett namn som nästan associerar till raketvetenskap – kallas ”QleanAir FS 70 FG”. Som alla QleanAirs luftrenare bygger den på teknik med mekanisk rening och har automatisk luftflödesreglering. Just denna variant har också detaljer anpassade för hygienkraven inom livsmedelsindustri rostfritt stål, tätningar och packningar av livsmedelskvalitet samt släta och rundade kanter.

En utmaning just för livsmedelsbranschen var att designa och bygga den så att det inte kan fastna material som kan orsaka till exempel mögeltillväxt, säger Bo Dolk-Petersson. Därför var det viktigt att bygga bort springor mellan metalldelar, håligheter för skruvar och liknande. I princip helt slätt, och enkelt att göra rent var kravet.”  FS 70 FG är byggd med det i minnet, och har förstås en reningsteknik som är anpassad till gällande standarder inom livsmedelsindustri.

– Bo Dolk-Petersson

En luftreningslösning från QleanAir innebär i de flesta fall att man som kund hyr utrustningen och har ett serviceavtal, Qlean-Air ansvarar för all skötsel och underhåll.
”Det betyder att kunden ”köper ren luft” av oss, medan vi sköter allt det praktiska, säger Bo Dolk-Petersson. Apropå ”köper”, vad kostar en luftreningslösning från QleanAir?
Det är svårt att säga exakt”, menar Bo Dolk-Petersson. Som med mycket annat beror det på en rad faktorer, som avtalslängd, typ/modell av ren luft som en tjänst, vilken typ av filter och vilket serviceintervall. Ett riktmärke, om än lite grovt, kan vara en månadskostnad mellan 2 000 kronor och 4 000 kronor.
För ett lite större bageri med en mer industriell produktion kan så kallade renarumslösningar vara ett alternativ. Det innebär att man bygger ett ”rum i rummet” där luftreningsutrustningen monteras och med slussar ut till den vanliga miljön.
Sådana lösningar kan anpassas helt och hållet utifrån vilka utrymmen som är tillgängliga, och förstås till vilken verksam-het som bedrivs, säger Bo Dolk-Petersson. Inom bageri tror jag att renrumslösningar skulle passa bra vid tillredningsprocesser, och rena zoner för förpackningsavdelningar. Eller varför inte om man funderar på en särskild bageriavdelning för glutenfritt?”

Så funkar det

1 Luftinsug

Insuget på FS 70 FG är placerat på framsidan av enheten för att maximera insugsvolymen. Insuget är av säkerhetsskäl skyddat av ett galler. Filtren är placerade direkt bakom inloppsgallret för att undvika hålrum där partiklar och mikrobiologiska föroreningar kan ansamlas över tid.

2 Filtrering – avskiljning av partiklar och föroreningar

Genom filtreringstekniken fångas skadliga partiklar och luftburna föroreningar effektivt in och avlägsnas från luften i flera steg, med hjälp av en uppsättning mekaniska filter anpassade för branschens unika behov.

3 Utblås –renad luften återförs till omgivningen

Efter att luften har renats från luftburna partiklar och skadliga föroreningar, recirkuleras den ut i rummet genom utblås som är anpassningsbara för att skapa optimal cirkulation eller för att distribuera den rena luften till ett specifikt område.

Relaterade produkter

Relaterade användningsområden

Share This Story, Choose Your Platform!