Logistikcenter och lager

När det gäller industriella miljöer som lager och logistikcenter finns det flera utmaningar angående luftkvalitet som måste beaktas. De stora volymer av pallar, lådor och paket som hanteras dagligen i dessa utrymmen medför mycket trafik med gaffeltruckar och lastbilar. Dessutom släpper kartonger, gummi och andra förpackningsmaterial egna luftburna partiklar samtidigt som de fångar in fukt i luften. Det finns också rökare på nästan alla arbetsplatser. Lyckligtvis kan alla dessa utmaningar lösas om man använder rätt luftrenare för varje anläggnings specifika situation.

Loading...

Utmaningar

De höga nivåerna av damm från kartong och trä, från hantering av kartonger och pallar samt från betong och gummi från gaffeltruckdäck som rullar på betonggolv är ett stort problem i dessa industriella utrymmen både för de människor som arbetar där och för det material som används och lagras där. Mögel på grund av hög luftfuktighet, läckor och fukt, avgaser från lastbilar vid lastkajerna och gaffeltruckar i lagret, damm och rök från stora ingångar till lastkajerna förorenar också luften i dessa utrymmen, vilket ökar risken för hälsoproblem som irriterade luftvägar och långvariga luftvägssjukdomar. Få av dessa utrymmen har ventilationssystem som är anpassade till den verksamhet som bedrivs i lokalerna. Allt detta leder till att personalen blir sjuk och att maskinerna blir igensatta, vilket påverkar både arbetsmiljön och företaget negativt. När man arbetar på ett lager eller logistikcenter finns det närmaste rökområdet utomhus ofta långt borta, vilket är till besvär för rökarna och minskar produktiviteten.

Loading...
Loading...
QleanAir Connect. Smart luftkvalitetskontroll
Denna produkt levereras med QleanAir Connect, vår nya plattform för att ansluta luftrenare och luftkvalitetssensorer till ett ledningssystem. Med hjälp av en molnlösning kan luftkvaliteten och funktionaliteten hos luftrenarna övervakas och fjärrstyras. Detta möjliggör optimering och automatisering av luftrenarnas prestanda samt realtidskontroll av luftkvaliteten.
Icon QleanAir connect

QleanAir Connect. Smart luftkvalitetskontroll
Denna produkt levereras med QleanAir Connect, vår nya plattform för att ansluta luftrenare och luftkvalitetssensorer till ett ledningssystem. Med hjälp av en molnlösning kan luftkvaliteten och funktionaliteten hos luftrenarna övervakas och fjärrstyras. Detta möjliggör optimering och automatisering av luftrenarnas prestanda samt realtidskontroll av luftkvaliteten.

Lösningar

Den mångsidiga luftrenaren FS 90 är utformad speciellt för stora industriella miljöer som lager, logistikcenter och produktionsanläggningar och är en av de mest kraftfulla luftrenarna som finns på marknaden. Eftersom FS 90 är utrustad med flexibel monteringsteknik kan den monteras i taket i anläggningar med begränsat golvutrymme. För mer begränsade utrymmen kan våra FS 70 Extra Capacity och FS 70 Pocket Filter också bidra till att minska damm, mögel, förbränningspartiklar och andra partiklar och förbättra luftkvaliteten i anläggningen. För att underlätta för rökare rekommenderar vi rökkabinen S-Line S 60 med vårt patenterade brandsäkra askhanteringssystem. Alla våra luftrenare använder mekanisk luftrening i flera steg för att fånga upp luftföroreningar i anläggningen, vilket skapar en hälsosammare och renare arbetsmiljö samt minskar utrustningens nertid.

Friskare medarbetare

Mindre underhåll och maskinfel

attractive

Renare produkter, nöjda kunder

Ökad produktivitet tack vare kortare rökpauser

The QleanAir Difference

Vi levererar våra lösningar problemfritt som en tjänst. Vi tar hand om installation, service och uppgraderingar, ser till att reglerna följs och framtidssäkrar lösningen. Vi levererar the freedom of clean air – så att du kan fokusera på det som verkligen är viktigt.

Rekommenderade produkter

QleanAir FS 70
QleanAir FS 70

QleanAir FS 70 Extra Capacity

En mångsidig och effektiv luftrenare med extra kapacitet för användning inom industrin.

QleanAir FS 90 Ceiling

En kraftfull luftrenare, speciellt utvecklad för logistikcenter och lager.

QleanAir FS 70 Pocket Filter

Maximal dammhållningskapacitet för miljöer med hög partikelbelastning.

QleanAir S 60

En effektiv, tyst och problemfri röklösning för miljöer med höga krav på säkerhet.