QleanAir Connect

Smart kontroll av luftkvaliteten

QleanAir Connect er vår nye plattform for å koble luftrensere og luftkvalitetssensorer sammen med et styringssystem. Ved hjelp av en skyløsning kan luftkvaliteten og funksjonaliteten til luftrenserne overvåkes og fjernstyres. Dette gir mulighet for optimalisering og automatisering av funksjonen til luftrenseren og sanntidskontroll over luftkvaliteten.

Loading...

Viktige fordeler med løsningen QleanAir Connect

 • Overvåking av luftkvaliteten i sanntid og historisk
 • Problemfri flåtestyring med enkel tilgang til funksjonen til installerte enheter samt fjernmanøvrering
 • Optimalisert funksjon for luftrenseløsninger med hensyn til energiforbruk, serviceintervaller osv. Mulighet for å automatisere driften og kjøre luftrensere på forespørsel
 • Garantert problemfri drift med fjernstøtte og overvåking fra QleanAir
 • Sporing av nøkkeltall for luftrenserens funksjon og status i sanntid og historisk for å identifisere trender
 • Tilpassbart brukergrensesnitt med mulighet for tilkobling til anleggs- og bygningsstyringssystemer via API
Loading...
Loading...

REFERANSE

Premiere på QleanAir
Connect og FS 90 tak

Les mer

ARTIKKEL

Lansering av
QleanAir Connect

Les mer

Anbefalte
bruksområder

Alle kunder som er opptatt av luftkvaliteten, kan ha stor nytte av denne løsningen. For kunder med en større flåte av luftrensere tilbyr imidlertid QA Connect flere fordeler når det gjelder for eksempel flåtestyring og automatisering. Det kan for eksempel være snakk om logistikksentre, lagre og produksjonsindustri, herunder produksjon av mat og drikke.

STØV
FORBRENNINGSPARTIKLER
Pulveringredienser
Forurensning av produkter
Fibre
Logistikk og lager
Produksjon av mat og drikke
Produksjonsindustrien

Fordeler

QA Connect overvåker og kontrollerer luftrenserens funksjon og status. Dermed kan du ta kontroll over kvaliteten på inneluften (IAQ) og luftrenserens funksjon. Du kan også optimalisere og automatisere driften for å sikre at du har best mulig arbeidsmiljø for mennesker, produkter og prosesser. Kundeportalen gir deg en umiddelbar oversikt over funksjonen både i sanntid og historisk for luftrenseren din. Du får en visualisering av nøkkeltall for luftrenserens funksjon og kvaliteten på inneluften. Alarmer og varsler videresendes automatisk til QleanAir, som vil overvåke, støtte og kontrollere utstyret ditt. Det kan foretas visse tilpasninger på dashbordet i QleanAir Connect-portalen for å integrere visningen sømløst i kundenes eksisterende overvåkingssystemer. Løsningen er bygget på åpen kildekode og gjør at fremtidige QleanAir Connect-kunder kan bli en del av et større digitalt økosystem som et bygnings- eller eiendomsforvaltningssystem.

closely monitored icon

Overvåking av
luftkvaliteten

Powerful efficient icon

Optimalisering av
luftrenseløsningen

Sporing av
nøkkeltall

Hassle-free installation and use

Problemfri
flåtestyring

Garantert jevn
drift

contolled

Tilpassbart
brukergrensesnitt

QleanAir connect how it works

Slik fungerer det

 • Luftrenserne QleanAir FS 70 og FS 90 kan utstyres med mobil tilkobling
 • En rekke kvalitetssensorer kan integreres med systemet
 • Du kan overvåke og administrere luftrenseflåten gjennom den tilpassbare nettportalen
 • Luftrenserens funksjon og luftkvalitetsdata kan spores i sanntid og historisk
 • QleanAir vil overvåke, gi fjernstøtte og kontrollere flåten av luftrensere

Relaterte produkter

QleanAir FS 90 Ceiling

En kraftig luftrenser, spesielt utviklet for logistikksentre og lagre.

QleanAir FS 90 Standard

En kraftig luftrenser for jobber i stor skala. Egnet for produksjonsindustri, logistikksentre og lagre samt næringsmiddelindustrien.

QleanAir FS 70
QleanAir FS 70

QleanAir FS 70 Heavy Duty

For bruksområder i tungindustrien.