Przejdź do treści

Czyste sumienie

Posiadanie czystego sumienia jest naczelną zasadą, którą zazwyczaj kieruje się każdy, kto chce wykonać dobrą robotę – nie tylko w przemyśle piekarniczym. Równie ważnym czynnikiem sukcesu jest czyste powietrze w pomieszczeniu piekarni. Jakość powietrza może mieć kluczowe znaczenie dla zdrowia pracowników i najwyższej jakości produktów.
Alergia na zboża, płuca piekarza, astma piekarzy… Są to poważne czynniki wpływu na stan zdrowia personelu, których występowaniu powinna zapobiegać każda firma działająca w branży piekarniczej. Niestety choroby tego rodzaju występują dość powszechnie wszędzie tam, gdzie środowisko pracy nie zawsze reprezentuje najwyższy poziom higieny. „Płuca piekarza” mogą być powodowane przez substancje znajdujące się w powietrzu wypełniającym środowisko pracy, m.in. pył mączny i zarodniki pleśni. Zarodniki pleśni są częstokroć uwalniane w powietrze podczas manipulacji mąką.

„Stwierdzaliśmy, że na rynku brak oczyszczacza powietrza w wersji optymalnej dla przemysłu spożywczego. W tym przypadku niezbędne są rozwiązania ułatwiające pracownikom utrzymanie czystości na stanowisku pracy, a jednocześnie spełniające rygorystyczne normy środowiskowe, obowiązujące w przemyśle spożywczym”.

– Bo Dolk-Petersson, VP Research and Development w firmie QleanAir.

Pracownicy mogą odczuwać różne objawy, m.in. zaburzenia żołądkowo-jelitowe, egzemę lub pokrzywkę, dolegliwości górnych dróg oddechowych i astmę. W najgorszych przypadkach mogą też doświadczać silnych reakcji alergicznych bądź tzw. wstrząsu anafilaktycznego, który objawia się gwałtownym spadkiem ciśnienia krwi. W ciężkich przypadkach poszkodowani piekarze muszą w końcu zmienić zawód, ponieważ występujące u nich objawy uniemożliwiają im pozostanie w tym środowisku. W porównaniu z wieloma innymi branżami przemysł spożywczy charakteryzuje się nadmierną liczbą wypadków i zwolnień lekarskich personelu. Spośród wielu różnych przyczyn tego stanu rzeczy można wskazać m.in. nieprawidłową obsługę maszyn, niewłaściwe sposoby manipulowania chemikaliami i podnoszenie ciężkich przedmiotów. Jednak znaczący wpływ na stan środowiska pracy mają tu również niedociągnięcia natury organizacyjnej i socjalnej. Szwedzka ustawa o środowisku pracy (AML) stanowi, że pracodawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za zapewnienie zdrowego i bezpiecznego środowiska pracy oraz zapobieganie chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy. Mając powyższe na uwadze, pracodawca musi określić sposób uzyskania zdrowego i bezpiecznego środowiska pracy, oraz dokonać oceny ryzyka.

W środowisku piekarni jakość powietrza jest kluczowym czynnikiem i ma podwójne znaczenie. Zapewnia ona nie tylko zdrowie personelowi, lecz również utrzymanie produktów w czystości oraz zapobieganie ich zanieczyszczeniu. Podczas obróbki produktów mącznych zarodniki pleśni są częstokroć niepożądanym dodatkiem. Producent nie chciałby doprawdy, aby znalazły się one w gotowym pieczywie, ponieważ skracają jego trwałość i okres przydatności do spożycia. Jeśli oczyszczanie powietrza nie stoi na najwyższym poziomie, w produktach mogą znaleźć się też inne rodzaje alergenów. Dla firm wypiekających produkty bezglutenowe jeszcze większe znaczenie ma trwałe odseparowanie obszaru produkcyjnego od cząsteczek mąki zawierającej gluten.
Dostępna jest duża liczba rozwiązań technicznych poprawiających jakość powietrza. QleanAir Scandinavia to szwedzka spółka giełdowa z siedzibą w miejscowości Solna pod Sztokholmem. Mamy ponad 30-letnie doświadczenie w opracowywaniu rozwiązań w zakresie oczyszczania powietrza. Dostarczamy produkty i rozwiązania poprawiające jakość powietrza. Firma QleanAir, która rozpoczęła swoją działalność od produkcji oczyszczaczy powietrza z dymu tytoniowego, oferuje obecnie rozwiązania dostosowane do szerokiej gamy zastosowań i środowisk. Produkty i rozwiązania firmy sprzedawane są na całym świecie. Produkty, w tym pomieszczenia czyste pod klucz i modułowe, służą do optymalnego oczyszczania powietrza w pomieszczeniach szpitali, zakładów przemysłu technologii medycznej, spożywczego i innych branż. Mówiąc prościej, oznacza to minimalizację liczby niepożądanych cząsteczek unoszących się w atmosferze różnych placówek działalności gospodarczej i biznesu.

Obecnie firma QleanAir opracowała filtr powietrza, specjalnie przeznaczony do stosowania w przemyśle spożywczym, m.in. w środowiskach piekarń.

Oczyszczacz powietrza o nazwie, która może kojarzyć się niemal z kosmiczną technologią, nosi oznaczenie „QleanAir FS 70 FG”. Wzorem pozostałych tego typu urządzeń firmy QleanAir jest on oparty na technologii mechanicznego oczyszczania powietrza i wyposażony w automatyczny układ sterowania natężeniem przepływu powietrza. System ten posiada również cechy spełniające wymogi przepisów dotyczących higieny, obowiązujących w przemyśle spożywczym: podstawę montażową ze stali nierdzewnej, uszczelnienia i uszczelki dopuszczone do stosowania w przemyśle spożywczym oraz gładkie, zaokrąglone krawędzie.

„Podczas projektowania tego systemu przeznaczonego dla przemysłu spożywczego stanęliśmy przed licznymi wyzwaniami; w szczególności musieliśmy zagwarantować, że materiały nie utkną wewnątrz maszyny, tworząc potencjalne niebezpieczeństwo rozwoju pleśni. „Dlatego też ważne było wyeliminowanie szczelin pomiędzy częściami metalowymi, zagłębień na śruby itp. Zasadniczy wymóg brzmiał: powierzchnia produktu musi być całkiem gładka i łatwa do oczyszczenia”.  System FS 70 FG został skonstruowany z myślą o powyższym i – rzecz jasna – zaimplementowano w nim technologię czyszczenia dostosowaną do standardów aktualnie obowiązujących w przemyśle spożywczym.

– Bo Dolk-Petersson

W większości przypadków rozwiązanie w zakresie oczyszczania powietrza opracowane w firmie QleanAir oznacza, że klient wynajmujący system podpisuje też umowę serwisową; firma QleanAir ponosi pełną odpowiedzialność za jego pielęgnację i konserwację.
„Tym samym klient »kupuje od nas czyste powietrze«, podczas gdy my troszczymy się o wszelkie aspekty natury praktycznej”, wyjaśnia Bo Dolk-Petersson. Jeśli mówimy o „kupowaniu”, ile kosztuje rozwiązanie w zakresie oczyszczania powietrza, opracowane w firmie QleanAir?
„Cóż, trudno to dokładnie określić” – mówi Bo Dolk-Petersson. „Cena zależy od wielu czynników, m.in. okresu obowiązywania umowy, typu/wymaganego modelu systemu oczyszczacza powietrza, typu filtra i długości okresu serwisowego. Szacunkowe koszty mogą wynosić od 200 do 400 euro miesięcznie.
W przypadku większych piekarń, produkujących pieczywo w większym stopniu na skalę przemysłową, alternatywą mogą być tzw. rozwiązania do stosowania wewnątrz pomieszczeń czystych. Oznacza to zbudowanie „pomieszczenia w pomieszczeniu”, w którym zainstalowany jest system oczyszczania powietrza, odseparowanego od „normalnego” środowiska za pomocą zamontowanych śluz powietrznych.
Takie rozwiązania można w pełni dostosować do wielkości dostępnej przestrzeni i – rzecz jasna – do typu biznesu. Uważam, że w przemyśle piekarniczym rozwiązania do stosowania wewnątrz pomieszczeń czystych są odpowiednie podczas procesu przygotowania, a strefy czyste – w działach pakowania produktów. System tego typu nadaje się również do stosowania w specjalnym dziale piekarni, produkującym produkty bezglutenowe” – mówi Bo Dolk-Petersson.

Jak to działa?

1 Wlot – wlot powietrza

Wlot w FS 70 FG jest usytuowany z przodu urządzenia, aby zmaksymalizować objętość wlotową. Wlot chroniony jest kratką ze względów bezpieczeństwa. Umieszczenie filtrów bezpośrednio za kratką wlotową eliminuje pustki, w których z biegiem czasu mogłyby gromadzić się cząsteczki stałe i zanieczyszczenia mikrobiologiczne.

2 Filtracja – separacja zanieczyszczeń

Dzięki technologii filtracji szkodliwe cząsteczki i zanieczyszczenia unoszące się w powietrzu są skutecznie wychwytywane i usuwane z powietrza w kilku etapach za pomocą zestawu filtrów mechanicznych dostosowanych do unikalnych potrzeb przemysłu.

3 Wywiew – oczyszczone powietrze wraca do otoczenia

Po oczyszczeniu z cząsteczek znajdujących się w powietrzu i szkodliwych zanieczyszczeń powietrze jest poddawane recyrkulacji do pomieszczenia poprzez wyloty, których konfigurację można dostosować pod kątem stworzenia optymalnej cyrkulacji bądź rozprowadzenia czystego powietrza w określonym obszarze.

Powiązane produkty

Powiązane obszary zastosowania

Share This Story, Choose Your Platform!