Hoppa till innehåll

Varför behövs luftrenare när det finns ett ventilations­system?

Det enkla svaret är att luftrening är ett komplement till det befintliga ventilationssystemet.

  • Vi har ett ventilationssystem på plats som fungerar bra, räcker det för bra inomhusluft?
  • Varför behöver vi en luftreningslösning när vi har ventilation?
  • Vad är skillnaden mellan ventilation och luftrening?

Det här är väldigt vanliga frågor angående inomhusklimat. Låt oss reda ut några skillnader och förklara varför det kan löna sig att investera i luftrening.

Det finns många luftrelaterade problem som kan påverka verksamheten och människorna som jobbar där, t.ex. damm, mögel och giftiga gaser. Luftföroreningar som finns inomhus kommer från bland annat människor, processer, utomhusluften och från byggnaden själv.

Mögel är en vanlig orsak till att verksamheter tvingas att stänga. Genom en enkel Googlesökning hittar du snabbt nya artiklar om fall där mögel gjort personalen sjuk. Mögelsporer finns överallt kring oss men växer och förökar sig i fuktiga miljöer, problem med mögel uppstår därmed ofta i samband med fuktskador och bristfällig ventilation.

Ventilationssystem som inte är fullt fungerande eller tillräckligt effektivt för verksamheten är väldigt vanligt, särskilt i äldre fastigheter som ofta är verksamhetslokal för skolor, sjukhus samt barn- och äldreomsorg. Lagen om OVK (obligatorisk ventilationskontroll) finns till för att säkerställa ett bra inomhusklimat och ett fungerade ventilationssystem.

Tyvärr leder tidsbrist och dålig planering till att många kontroller genomförs slarvigt eller alldeles för sent, när skadan redan är för stor.

Trots utförd och godkänd OVK så är det inte ett bevis för bra och hälsosam luftkvalitet. En OVK fokuserar på de krav som gällde när ventilationen togs i drift och tar inte hänsyn till verksamheten idag, den aktivitet som sker i lokalerna och hur människorna som vistas där mår. Luftkvalitet kan variera kraftigt beroende på lokalens egenskaper och aktivitet, men tyvärr är luftmätningar och kontroll av partikelnivåer inomhus ännu inte standard. Partiklarna kan vara allt från luftburna virus och bakterier till mögelsporer, pollen, hår, damm, skräp och andra vanliga luftföroreningar.

Många verksamhetsförvaltare och företagsledare inser tyvärr alldeles för sent vilka skador som kan uppstå när luften inte har kontrollerats. Har det gått för långt, som ofta är fallet med mögel, kan det leda till att verksamheten måste stängas för omfattande renoveringar och de som vistats i lokalen har utsatts för stora hälsorisker, som i värsta fall kan leda till sjukdomar och en rättslig fråga.

Ventilation och luftrening, vad är skillnaden?

Det enkla svaret är att luftrening är ett komplement till det befintliga ventilationssystemet. Inomhusluft är en blandning av inkommande utomhusluft (via ventilationen) och de partiklar och gaser som genereras inne i lokalen. Ventilationen är byggnadens andningsfunktion och hanterar främst den luft som kommer utifrån. Det är begränsat till vissa partikelstorlekar och filtrerar inte de föroreningar som genereras inne i byggnaden. Om du misstänker att er verksamhet eller de människor som vistas i er lokal påverkas negativt av luftkvaliteten bör en luftmätning göras, för att undersöka om det finns behov av luftrening.

Godkänd ventilation är grunden för hälsosam inomhusluft – luftrening är ett komplement där det finns ett ökat behov att rena luften.

Fristående luftrenare för inomhusmiljöer filtrerar partiklar och gaser i lokalen för att sedan låta den rena luften återgå till samma miljö. Luftrenare filtrerar luften som redan finns i rummet och tar inte in ny luft utifrån. En annan stor skillnad mot ventilation är att luftrenare kan ha flera lager av filter, där filterkombinationen anpassas för att fånga partiklar av en specifik storlek eller sort, med t.ex. HEPA- eller kolfilter. Det gör det möjligt att skräddarsy luftreningen efter de behov som finns. Det finns även luftrenare som är speciellt avsedda för giftiga gaser som vanlig ventilation inte klarar av, som exempelvis cigarettrök.

Service & garanti

Oavsett vilken luftreningslösning och teknik som används så är det viktigt att komma ihåg att alla luftrenare minskar i effektivitet om de inte underhålls regelbundet. Antingen blir filtren fulla och behöver bytas ut mot nya eller så behöver de rengöras. Det är ytterst viktigt att detta övervakas och görs regelbundet, annars har du en luftrenare som kostar pengar men som inte fungerar och kanske till och med förvärrar problemet med luften.

Vilken luftrenare ska vi välja?

Vilken luftrenare som passar bäst beror på verksamhetens behov (vilken slags partiklar/gaser som finns), lokalens storlek, vad som sker i lokalen etc. Gör din research och ta hjälp av en expert innan du väljer.

Kontakta oss – Ta ett steg närmare ren luft

Vi stöttar dig gärna på resan mot en hälsosam, säker och produktiv arbetsmiljö. Välkommen att kontakta oss för en kostnadsfri konsultation.

Läs mer

Share This Story, Choose Your Platform!