Hoppa till innehåll

Lösningar / Användningsområde

Läkemedelsindustrin


I anläggningar där forskning, utveckling och produktion av läkemedel sker är renlighet av yttersta vikt. Luftkvaliteten inomhus är en viktig faktor för dina produkters säkerhet, kvalitet och hållbarhet samt för dina anställdas hälsa. Det finns strikta lagkrav att ta hänsyn till när det gäller antalet tillåtna partiklar i luften (ISO 14644-1) och mikrobiell tillväxt (Eu GMP). De är avsedda att skydda dina produkter, din personal och dina konsumenter och undvika kostsamma bakslag för din organisation. Våra renrum är en problemfri och kompatibel fullservicelösning.

Lösningar

QleanSpace är en fristående rum-i-rummet-lösning som kan installeras i de flesta miljöer, ofta oberoende av ventilation. Vi erbjuder en anpassningsbar lösning för att uppfylla dina specifika behov avseende klassificering enligt ISO, USP, GMP eller FDA cGMP, rumsstorlek eller andra krav. Vår renrumslösning använder oberoende HEPA 14-fläktfilterenheter och luftslussar för att generera positivt eller negativt tryck och skapa en kontrollerad miljö. Material som är lätta att rengöra, kontinuerlig övervakning samt förebyggande service och underhåll bidrar alla till att upprätthålla den önskade renrumsklassificeringen. Projektledning, installation och funktionsgaranti ingår för att ge dig en problemfri renrumslösning. Våra fristående FS 30 HEPA- och FS 70 HEPA-luftrenare kan skapa renrumsnära förhållanden när det inte är möjligt att bygga ett renrum.

De är också användbara för att rena luften utanför renrummet för att ytterligare förbättra dess prestanda.

The QleanAir Difference

Vi levererar våra lösningar problemfritt som en tjänst. Vi skräddarsyr lösningen efter dina behov genom att utföra mätningar och tester. Vi tar hand om installation, service och uppgraderingar, ser till att reglerna följs och framtidssäkrar lösningen. Vi levererar friheten med ren luft – så att du kan fokusera på det som verkligen betyder något.