Läkemedelsindustrin

I anläggningar där forskning, utveckling och produktion av läkemedel sker är renlighet av yttersta vikt. Luftkvaliteten inomhus är en viktig faktor för dina produkters säkerhet, kvalitet och hållbarhet samt för dina anställdas hälsa. Det finns strikta lagkrav att ta hänsyn till när det gäller antalet tillåtna partiklar i luften (ISO 14644-1) och mikrobiell tillväxt (Eu GMP). De är avsedda att skydda dina produkter, din personal och dina konsumenter och undvika kostsamma bakslag för din organisation. Våra renrum är en problemfri och kompatibel fullservicelösning.

Loading...

Utmaningar

Läkemedel består ofta av pulveringredienser som lätt sprids i luften, vilket innebär en risk för korskontaminering av andra produkter. Detta kan äventyra läkemedlets kvalitet och hållbarhet och hota konsumentens hälsa. Farliga läkemedel kan också vara skadliga för den personal som hanterar dem och orsaka hälsoproblem både på kort och lång sikt, vilket leder till minskad produktivitet och ökad frånvaro. Av dessa skäl finns det strikta lagstadgade krav på luftkvalitet som alla läkemedelsföretag måste uppfylla. Våra renrum kan hjälpa dig att möta alla dessa utmaningar.

Loading...
Loading...

Lösningar

QleanSpace är en fristående rum-i-rummet-lösning som kan installeras i de flesta miljöer, ofta oberoende av ventilation. Vi erbjuder en anpassningsbar lösning för att uppfylla dina specifika behov avseende klassificering enligt ISO, USP, GMP eller FDA cGMP, rumsstorlek eller andra krav. Vår renrumslösning använder oberoende HEPA 14-fläktfilterenheter och luftslussar för att generera positivt eller negativt tryck och skapa en kontrollerad miljö. Material som är lätta att rengöra, kontinuerlig övervakning samt förebyggande service och underhåll bidrar alla till att upprätthålla den önskade renrumsklassificeringen. Projektledning, installation och funktionsgaranti ingår för att ge dig en problemfri renrumslösning. Våra fristående FS 30 HEPA- och FS 70 HEPA-luftrenare kan skapa renrumsnära förhållanden när det inte är möjligt att bygga ett renrum. De är också användbara för att rena luften utanför renrummet för att ytterligare förbättra dess prestanda.

Skräddarsydd
för dina behov

Fristående och
oberoende lösning

Förenlig med
USP/ISO/GMP

Lifetime Performance Guarantee

The QleanAir Difference

Vi levererar våra lösningar problemfritt som en tjänst. Vi skräddarsyr lösningen efter dina behov genom att utföra mätningar och tester. Vi tar hand om installation, service och uppgraderingar, ser till att reglerna följs och framtidssäkrar lösningen. Vi levererar friheten med ren luft – så att du kan fokusera på det som verkligen betyder något.

Rekommenderade produkter

QleanAir FS 30 HEPA

Mycket effektiv och tyst fristående luftrenare med litet fotavtryck

QleanAir QleanSpace cleanroom
QleanAir QleanSpace cleanroom

QleanAir QleanSpace ISO

Vårt anpassningsbara och flexibla nyckelfärdiga renrum kan byggas i enlighet med den ISO-klassificering som krävs.

QleanAir QleanSpace cleanroom
QleanAir QleanSpace cleanroom

QleanAir QleanSpace USP

Våra anpassningsbara och flexibla modulära nyckelfärdiga renrum kan byggas i enlighet med USP-standarden.

QleanAir QleanSpace cleanroom
QleanAir QleanSpace cleanroom

QleanAir QleanSpace GMP

Våra anpassningsbara och flexibla, modulära nyckelfärdiga renrum kan byggas i enlighet med GMP-standarder.