Farmacja

W obiektach, w których prowadzone są badania, rozwój i produkcja wyrobów farmaceutycznych, czystość ma ogromne znaczenie. Jakość powietrza w pomieszczeniach jest istotnym czynnikiem wpływającym na bezpieczeństwo, jakość i trwałość produktów, a także na zdrowie pracowników. Istnieją surowe wymagania prawne, które należy spełniać, jeśli chodzi o liczbę cząstek dopuszczalnych w powietrzu (ISO 14644-1) i obecność mikroorganizmów (Eu GMP). Mają one na celu ochronę produktów, pracowników i konsumentów oraz uniknięcie kosztownych komplikacji w przedsiębiorstwach. Nasze pomieszczenia czyste zapewniają bezproblemowe i zgodne z przepisami rozwiązanie kompleksowe.

Loading...

Wyzwania

Leki często składają się ze sproszkowanych składników, które łatwo rozprzestrzeniają się w powietrzu, stwarzając ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego innych produktów. Może to obniżyć jakość i trwałość samego leku, stwarzając zagrożenie dla zdrowia konsumentów. Niebezpieczne leki mogą być również stwarzać zagrożenie dla pracowników, którzy mają z nimi do czynienia, powodując problemy zdrowotne zarówno w perspektywie krótko-, jak i długoterminowej, prowadząc do obniżenia produktywności i zwiększonej absencji. Z tych też powodów istnieją surowe wymogi prawne dotyczące jakości powietrza, które muszą spełniać wszystkie firmy farmaceutyczne. Nasze pomieszczenia czyste pomogą sprostać wszystkim tym wyzwaniom.

Loading...
Loading...

Rozwiązania

QleanSpace to wolnostojące rozwiązanie do pomieszczeń czystych typu „pomieszczenie w pomieszczeniu”, które można zainstalować w większości środowisk, często niezależnie od wentylacji. Model QleanSpace zapewnia rozwiązanie dostosowane do konkretnych potrzeb klienta w zakresie klasyfikacji ISO, USP, GMP lub FDA cGMP, wielkości pomieszczenia lub innych wymagań. Nasze rozwiązanie do pomieszczeń czystych wykorzystuje niezależne filtry wentylatorów HEPA 14 i śluzy powietrzne do generowania nadciśnienia lub podciśnienia i tworzenia kontrolowanego środowiska. Łatwe do czyszczenia materiały, ciągłe monitorowanie, serwis zapobiegawczy i konserwacja przyczyniają się do utrzymania żądanej klasyfikacji pomieszczenia czystego. W ramach bezproblemowego rozwiązania wraz z pomieszczeniem czystym zapewniamy zarządzanie projektem, instalację i gwarancję funkcjonalności. Nasze wolnostojące oczyszczacze powietrza FS 30 HEPA i FS 70 HEPA mogą stworzyć warunki zbliżone do uzyskiwanych za pomocą stacjonarnych pomieszczeń czystych, gdy zastosowanie takiego rozwiązania nie jest możliwe. Pomagają również w oczyszczaniu powietrza na zewnątrz pomieszczenia czystego, aby jeszcze bardziej poprawić jego wydajność.

Rozwiązanie dostosowane do potrzeb Klienta

Rozwiązanie wolnostojące i autonomiczne

Zgodność z normami USP/ISO/GMP

Lifetime Performance Guarantee

Różnica w jakości powietrza – The QleanAir Difference

Nasze rozwiązania dostarczane jako usługa są bezproblemowe w eksploatacji. Możemy dostosować rozwiązanie do konkretnych potrzeb, przeprowadzając pomiary i testy. Zapewniamy montaż, serwis, modernizacje, zgodność z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz trwałość rozwiązania. Nasze urządzenia zapewniają wolność, którą niesie ze sobą czyste powietrze, a Klient może skupić się na zagadnieniach najbardziej istotnych z jego punktu widzenia.

Rekomendowane produkty

QleanAir FS 30 HEPA

Wysoce wydajny, a jednocześnie cichy wolnostojący oczyszczacz powietrza w niewielkiej obudowie

QleanAir QleanSpace cleanroom
QleanAir QleanSpace cleanroom

QleanAir QleanSpace ISO

Nasze konfigurowalne i elastyczne pomieszczenia czyste „pod klucz” można skonstruować zgodnie z wymaganą klasą ISO.

QleanAir QleanSpace cleanroom
QleanAir QleanSpace cleanroom

QleanAir QleanSpace USP

Nasze konfigurowalne i elastyczne, modułowe pomieszczenia czyste „pod klucz” można skonstruować zgodnie z wymaganą klasą USP.

QleanAir QleanSpace cleanroom
QleanAir QleanSpace cleanroom

QleanAir QleanSpace GMP

Nasze konfigurowalne i elastyczne, modułowe pomieszczenia czyste „pod klucz” można skonstruować zgodnie z wymaganiami GMP.