Przejdź do treści

Rozwiązania / Obszary zastosowań

Farmacja


W obiektach, w których prowadzone są badania, rozwój i produkcja wyrobów farmaceutycznych, czystość ma ogromne znaczenie. Jakość powietrza w pomieszczeniach jest istotnym czynnikiem wpływającym na bezpieczeństwo, jakość i trwałość produktów, a także na zdrowie pracowników. Istnieją surowe wymagania prawne, które należy spełniać, jeśli chodzi o liczbę cząstek dopuszczalnych w powietrzu (ISO 14644-1) i obecność mikroorganizmów (Eu GMP). Mają one na celu ochronę produktów, pracowników i konsumentów oraz uniknięcie kosztownych komplikacji w przedsiębiorstwach. Nasze pomieszczenia czyste zapewniają bezproblemowe i zgodne z przepisami rozwiązanie kompleksowe.

Rozwiązania

QleanSpace to wolnostojące rozwiązanie do pomieszczeń czystych typu „pomieszczenie w pomieszczeniu”, które można zainstalować w większości środowisk, często niezależnie od wentylacji. Model QleanSpace zapewnia rozwiązanie dostosowane do konkretnych potrzeb klienta w zakresie klasyfikacji ISO, USP, GMP lub FDA cGMP, wielkości pomieszczenia lub innych wymagań. Nasze rozwiązanie do pomieszczeń czystych wykorzystuje niezależne filtry wentylatorów HEPA 14 i śluzy powietrzne do generowania nadciśnienia lub podciśnienia i tworzenia kontrolowanego środowiska. Łatwe do czyszczenia materiały, ciągłe monitorowanie, serwis zapobiegawczy i konserwacja przyczyniają się do utrzymania żądanej klasyfikacji pomieszczenia czystego. W ramach bezproblemowego rozwiązania wraz z pomieszczeniem czystym zapewniamy zarządzanie projektem, instalację i gwarancję funkcjonalności. Nasze wolnostojące oczyszczacze powietrza FS 30 HEPA i FS 70 HEPA mogą stworzyć warunki zbliżone do uzyskiwanych za pomocą stacjonarnych pomieszczeń czystych, gdy zastosowanie takiego rozwiązania nie jest możliwe. Pomagają również w oczyszczaniu powietrza na zewnątrz pomieszczenia czystego, aby jeszcze bardziej poprawić jego wydajność.

The QleanAir Difference

Nasze rozwiązania dostarczane jako usługa są bezproblemowe w eksploatacji. Możemy dostosować rozwiązanie do konkretnych potrzeb, przeprowadzając pomiary i testy. Zapewniamy montaż, serwis, modernizacje, zgodność z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz trwałość rozwiązania. Nasze urządzenia zapewniają wolność, którą niesie ze sobą czyste powietrze, a Klient może skupić się na zagadnieniach najbardziej istotnych z jego punktu widzenia.