Hälso- och sjukvård

Inom hälso- och sjukvård som exempelvis på sjukhus, vårdcentraler, äldreomsorg och palliativ vård finns många utmaningar kring luftkvaliteten. Av naturliga skäl utsätts man i dessa lokaler för höga halter av virus och bakterier i luften. Obehagliga lukter kan uppstå. Du kan också blanda dina egna läkemedel, en process med risk för korskontaminering mellan produkter som också är farlig för personalen. Och det finns rökare inom hälso- och sjukvårdsindustrin, bland personalen, patienterna och besökarna. Vi har lösningar för alla dessa utmaningar avseende inomhusluften.

Loading...

Utmaningar

Att ha förhöjda nivåer av virus och bakterier i luften är ett arbetsplatsproblem inom vård och omsorg. Det kan också vara ett produktivitetsproblem om många i personalen är borta. För de svaga och äldre patienterna kan det vara en fråga om liv och död att drabbas av en infektionssjukdom.

Många sjukhus gör sina egna läkemedelsberedningar, en process med höga krav på luftkvalitet för att säkerställa läkemedlets kvalitet och hållbarhet samt skydda patienternas och de anställdas hälsa. Det finns också strikta juridiska krav att ta hänsyn till i denna process.

Sjukhus förbjuder ofta personal från att röka där de kan ses av patienter och besökare. Att behöva gå långa sträckor för att komma till anvisade rökområden kan sänka produktiviteten. Att ha folk som röker utanför entréerna är inte särskilt välkomnande och missklädsamt för en vårdinrättning. Att hindra patienter från att röka kan vara skadligt om de lider av psykisk ohälsa.

Loading...
Loading...

Lösningar

De fristående luftrenarna FS 30 HEPA och FS 70 HEPA, utrustade med certifierad HEPA 14-filtrering, är speciellt utformade för att minska nivåerna av virus i luften. De utvecklades under covid-19-pandemin i nära samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset för att skydda personalen och minimera spridningen på intensivvårdsavdelningar, akutmottagningar och väntrum. FS 30 HEPA och FS 70 HEPA är också lämpliga för äldreomsorg, matsalar och andra gemensamma utrymmen. De har i tredjepartstester uppvisat en filtreringsprestanda med en partikelreduktion på mer än 99,995 %. För kritiska användningsområden som inom sjukvården är det viktigt att välja en luftrenare som inte återcirkulerar orenad luft.

För att hantera utmaningarna med läkemedelsberedning rekommenderar vi QleanSpace, vårt modulära och anpassningsbara nyckelfärdiga renrum som skapar en kontrollerad miljö i rummet. Det är anpassat efter dina behov och följer USP/ISO/GMP-reglerna. Om du har mycket begränsat utrymme kan FS 70 HEPA och FS 30 HEPA vara ett alternativ för att skapa renrumsnära förhållanden.

Vi har även en mängd olika rökkabiner för att ta emot besökare och patienter, både inomhus och utomhus.

Säkrare
miljö

Mer produktiv
personal

Bättre kvalitet
på läkemedlen

Hassle-free installation and use

Problemfritt, levereras
som en tjänst

The QleanAir
Difference

Vi levererar våra lösningar problemfritt som en tjänst. Vi skräddarsyr lösningen efter dina behov genom att utföra mätningar och tester. Vi tar hand om installation, service och uppgraderingar, ser till att reglerna följs och framtidssäkrar lösningen. Vi levererar the freedom of clean air – så att du kan fokusera på det som verkligen är viktigt.

Rekommenderade produkter

QleanAir FS 30 HEPA

HEPA filtration excellency, quiet with a small footprint.

QleanAir FS 70 HEPA

En mångsidig och effektiv luftrenare med många olika användningsområden.

QleanAir QleanSpace cleanroom
QleanAir QleanSpace cleanroom

QleanAir Qleanspace ISO

A hassle-free and freestanding cleanroom tailored for your needs.

QleanAir S 60 Safety

En rökkabin för upp till sex personer med extra fokus på säkerhet.