Hoppa till innehåll

Lösningar / Användningsområde

Hälso- och sjukvård


Inom hälso- och sjukvård som exempelvis på sjukhus, vårdcentraler, äldreomsorg och palliativ vård finns många utmaningar kring luftkvaliteten. Av naturliga skäl utsätts man i dessa lokaler för höga halter av virus och bakterier i luften. Obehagliga lukter kan uppstå. Du kan också blanda dina egna läkemedel, en process med risk för korskontaminering mellan produkter som också är farlig för personalen. Och det finns rökare inom hälso- och sjukvårdsindustrin, bland personalen, patienterna och besökarna. Vi har lösningar för alla dessa utmaningar avseende inomhusluften.

Lösningar

De fristående luftrenarna FS 30 HEPA och FS 70 HEPA, utrustade med certifierad HEPA 14-filtrering, är speciellt utformade för att minska nivåerna av virus i luften. De utvecklades under covid-19-pandemin i nära samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset för att skydda personalen och minimera spridningen på intensivvårdsavdelningar, akutmottagningar och väntrum. FS 30 HEPA och FS 70 HEPA är också lämpliga för äldreomsorg, matsalar och andra gemensamma utrymmen. De har i tredjepartstester uppvisat en filtreringsprestanda med en partikelreduktion på mer än 99,995 %. För kritiska användningsområden som inom sjukvården är det viktigt att välja en luftrenare som inte återcirkulerar orenad luft.

För att hantera utmaningarna med läkemedelsberedning rekommenderar vi QleanSpace, vårt modulära och anpassningsbara nyckelfärdiga renrum som skapar en kontrollerad miljö i rummet. Det är anpassat efter dina behov och följer USP/ISO/GMP-reglerna. Om du har mycket begränsat utrymme kan FS 70 HEPA och FS 30 HEPA vara ett alternativ för att skapa renrumsnära förhållanden.

Vi har även en mängd olika rökkabiner för att ta emot besökare och patienter, både inomhus och utomhus.

The QleanAir Difference

Vi levererar våra lösningar problemfritt som en tjänst. Vi skräddarsyr lösningen efter dina behov genom att utföra mätningar och tester. Vi tar hand om installation, service och uppgraderingar, ser till att reglerna följs och framtidssäkrar lösningen. Vi levererar friheten med ren luft – så att du kan fokusera på det som verkligen betyder något.