Przejdź do treści

Produkty / Oczyszczacze powietrza

QleanAir Connect


Inteligentne zarządzanie jakością powietrza

QleanAir Connect to nasza nowa platforma do łączenia oczyszczaczy powietrza i czujników jego jakości z systemem zarządzania. Korzystające z chmury rozwiązanie umożliwia zdalne monitorowanie jakości powietrza oraz zarządzanie działaniem jego oczyszczaczy. Pozwala to na optymalizację i automatyzację pracy tych urządzeń oraz kontrolę jakości powietrza w czasie rzeczywistym.

Kluczowe zalety rozwiązania QleanAir Connect

 • Monitorowanie jakości powietrza w czasie rzeczywistym i w ujęciu historycznym
 • Bezproblemowe zarządzanie flotą urządzeń dzięki łatwemu dostępowi do danych o wydajności zainstalowanych jednostek oraz zdalnemu sterowaniu
 • Wydajność rozwiązania do oczyszczania powietrza zoptymalizowana pod kątem zużycia energii, okresów międzyprzeglądowych itp. Możliwość automatyzowania operacji i uruchamiania oczyszczaczy powietrza na żądanie
 • Zapewnienie sprawnego działania dzięki zdalnemu wsparciu i monitorowaniu ze strony firmy QleanAir
 • Śledzenie kluczowych wskaźników wydajności i stanu oczyszczaczy powietrza w czasie rzeczywistym, z uwzględnieniem danych historycznych w celu identyfikacji trendów
 • Konfigurowalny interfejs użytkownika z możliwością podłączenia do systemu zarządzania obiektami i budynkami za pośrednictwem interfejsu API

Korzyści

QA Connect monitoruje i kontroluje wydajność i stan oczyszczacza powietrza. Umożliwia to uzyskanie kontroli nad jakością powietrza w pomieszczeniach (IAQ) i wydajnością procesu oczyszczania. Operacje można też optymalizować i automatyzować pod kątem zapewnienia jak najlepszego środowiska dla pracowników, produktów i procesów. Portal klienta umożliwia natychmiastowy przegląd bieżących i historycznych parametrów pracy oczyszczacza powietrza. Użytkownik otrzymuje wizualizację kluczowych wskaźników dotyczących wydajności oczyszczacza i jakości powietrza w pomieszczeniach. Alarmy i powiadomienia są automatycznie przekazywane do firmy QleanAir, która monitoruje, wspiera i kontroluje urządzenia. Widok można sprawnie zintegrować z istniejącymi już u klientów systemami monitorowania. W tym celu wystarczy odpowiednio skonfigurować pulpit nawigacyjny w portalu QleanAir Connect. Rozwiązanie jest oparte na otwartym kodzie źródłowym i pozwoli przyszłym klientom QleanAir Connect stać się częścią większego ekosystemu cyfrowego, takiego jak system zarządzania budynkami lub obiektami.

Jak to działa?

 • Oczyszczacze powietrza QleanAir FS 70 i FS 90 mogą być wyposażone w łączność mobilną

 • Z systemem można zintegrować szereg czujników jakości

 • Flotę oczyszczaczy powietrza można monitorować i zarządzać nią za pomocą konfigurowalnego portalu internetowego

 • Wydajność oczyszczacza powietrza i dane dotyczące jakości powietrza można śledzić w czasie rzeczywistym i w ujęciu historycznym

 • Firma QleanAir będzie monitorować, zdalnie obsługiwać i kontrolować flotę oczyszczaczy powietrza