Przejdź do treści

Produkcja artykułów spożywczych: bezpieczeństwo pracowników, statystyki i rozwiązania

Mówiąc o pracy w niebezpiecznych zawodach, ludzie zwykle mają na myśli pracę policjanta, górnika w kopalni węgla, personelu platformy wiertniczej; a co z produkcją artykułów spożywczych? Być może „produkcja artykułów spożywczych” nie wystąpi nigdy na pierwszym planie filmów Michaela Bay, reżysera wielu hollywoodzkich hitów, lecz w ujęciu statystycznym praca w tej branży, wykonywana zwykle w pomieszczeniach, jest dość niebezpieczna.

Poniżej podano kilka aktualnych danych statystycznych dotyczących zdrowia pracowników przemysłu spożywczego i produkcji napojów.

 • W przypadku pracowników branży spożywczej wskaźnik urazów i chorób zawodowych jest o 60% wyższy w porównaniu z pracownikami innych branż. Ryzyko śmiertelnego wypadku jest 9,5-krotnie wyższe w przypadku pracowników branży spożywczej niż w innych gałęziach przemysłu.
 • Poważne urazy wymagające zwolnienia z pracy występują ponad dwukrotnie częściej wśród pracowników branży spożywczej.
 • 75% pracowników twierdzi, że ważne jest dla nich poczucie osobistego bezpieczeństwa na stanowisku pracy.

Zanieczyszczenie powietrza w przemyśle spożywczym

Jakość powietrza w zakładzie przetwórstwa artykułów spożywczych i napojów może wpływać nie tylko na produkt i wyniki działalności firmy, lecz również stan bezpieczeństwa jego pracowników.

Scenariusz 1: Astma piekarzy

Fakt, że astma piekarzy (tzw. „płuca piekarza”) jest jedną z najczęstszych chorób zawodowych układu oddechowego, jest należycie udokumentowany. Główne przyczyny:

 • Przede wszystkim wdychanie drobno mielonej mąki (żytniej, pszennej itp.)
 • Pył piekarniczy
 • Emisja lotnych związków organicznych
 • Popioły z pieców opalanych drewnem

Częstokroć tego rodzaju zanieczyszczenia powietrza prócz astmy powodują uczulenie u osób pracujących w tych branżach.

Scenariusz 2: Narażenie na wpływ cząsteczek substancji chemicznych znajdujących się w powietrzu

Praca przy produkcji artykułów spożywczych lub napojów, podczas której stosowane są środki aromatyzujące i inne LZO, zwiększa ryzyko astmy zawodowej i zarostowego zapalenia oskrzelików. Zachodzi w tym przypadku pilna konieczność zredukowania stopnia oddziaływanie diacetylu, acetoiny, 2-nonanonu, aldehydu octowego i innych lotnych związków organicznych zaostrzających objawy astmy.

Rozwiązania mające na celu ochronę zdrowia pracowników branży spożywczej

Utrzymanie produktywności i bezpieczeństwa jest celem każdego producenta żywności, ale jak to osiągnąć? Na dwa różne sposoby.

 • Szkolenia na terenie zakładu
 • Sprzęt i technologia

Szkolenie

Zachęcanie pracowników do aktywnego udziału w poprawie bezpieczeństwa w miejscu pracy poprzez zapewnienie skutecznych szkoleń jest niezbędne do stworzenia bezpiecznego środowiska pracy. Może to obejmować procesy produkcyjne, konserwację i procedury czyszczenia.

Sprzęt i technologia

Firma QleanAir Scandinavia zaprojektowała specjalistyczny system filtracji powietrza, przeznaczony zwłaszcza do stosowania w przemyśle spożywczym i produkcji napojów. System FS 70 FG został skonstruowany z myślą o znacznym usprawnieniu istniejących środków przeciwdziałania wdychaniu szkodliwych substancji w piekarniach i innych zakładach produkcji artykułów spożywczych, w których LZO i cząsteczki stałe powodują u wszystkich pracowników, m.in. piekarzy astmę, nieżyt nosa i inne reakcje alergiczne. Jego konstrukcja obejmuje funkcje podnoszące na wyższy poziom bezpieczeństwo pracy i metody oczyszczania.

 • Niestandardowa, wydajna, wielofiltrowa konfiguracja: Zastosowane filtry spełniają normy ISO 16890 i EN1822, zapewniając ciągłe, skuteczne wychwytywanie szerokiej gamy pyłów/cząsteczek znajdujących się w powietrzu. Zastosowanie wielu warstw filtracyjnych chroni system FS 70 FG przed awarią spowodowaną uszkodzeniem pierwszego filtra wchodzącego do CW (centrali wentylacyjnej).
 • Higieniczny projekt: Wszystkie powierzchnie są gładkie i wykonane z materiałów nieporowatych, co ułatwia ich czyszczenie. Zredukowano do minimum wielkość szczelin, w których mogą gromadzić się cząsteczki stałe i inne zanieczyszczenia.
 • Zaokrąglone bezszwowe krawędzie: Wszystkie uszczelki, uszczelnienia i złącza są gładkie celem zapobieżenia gromadzeniu się materiału organicznego oraz odporne na starzenie i działanie detergentów.
 • Szczelna obudowa urządzenia: Urządzenie posiada hermetyczną obudowę, zapobiegającą przedostawaniu się do jego wnętrza cząsteczek stałych, innych zanieczyszczeń i/lub szkodników.
 • Materiały odporne na korozję: Jednoramowa obudowa wykonana z austenitycznej stali nierdzewnej 304L wg ISO 1.4307.
 • Uszczelnienia i uszczelki dopuszczone do stosowania w przemyśle spożywczym: Wszystkie uszczelki i uszczelnienia są gładkie i wolne od zagłębień, w których może gromadzić się materiał organiczny. Są również odporne na starzenie pod wpływem środków dezynfekujących i detergentów. Materiały spełniają wymogi normy EC1935/2004 – są dopuszczone do kontaktu z żywnością i wodą pitną.
 • Stała regulacja przepływu powietrza: zapewnia stały przepływ powietrza w połączeniu z filtracją mechaniczną, gwarantując wydajność urządzenia przez długi czas.
 • Akcesoria: Opcjonalne okapy wyciągowe, tekstylne antybakteryjne systemy kanałów i dyfuzory.
 • Zoptymalizowana usługa: Obejmuje harmonogram rutynowych prac serwisowych, np. wymiany filtrów.

Poza ochroną zdrowia personelu cechą wyróżniającą system FS 70 FG (dopuszczony do stosowania w przemyśle spożywczym) jest ochrona produktu – obniżenie stopnia ryzyka jego zanieczyszczenia lub przedwczesnego zepsucia, a tym samym wyeliminowanie niepotrzebnych komplikacji, tj. przestojów, zwrotów i ewentualnych problemów natury prawnej. Nauka efektywnego użytkowania i czyszczenia systemu FS 70 FG nie powinna być skomplikowana w przeciwieństwie do jego konstrukcji i zastosowanej w nim technologii. W zakres jego dostawy włączamy przejrzyście zredagowaną instrukcję obsługi, mając na uwadze napięty harmonogram pracy personelu zakładów przemysłu spożywczego. Poza tym do opanowania powyższych czynności nie jest potrzebna instrukcja obsługi o skomplikowanej treści. Aby uzyskać więcej informacji na temat systemu FS 70 FG, kliknij tutaj. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o sposobach, w jakie firma QleanAir może okazać pomoc Twojemu zakładowi produkcji żywności i/lub napojów, skontaktuj się w tym miejscu z jednym z naszych przedstawicielstw lokalnych! Dodatkowe materiały Kompetencje w zakresie bezpieczeństwa Centrum wiedzy Tasanet

Powiązane produkty

Powiązane obszary zastosowania

Powiązane materiały

Share This Story, Choose Your Platform!