Virus och bakterier

Utmaningar

Virus och bakterier kan kapslas in i droppar som sprids när vi nyser eller hostar, och i aerosoler som sprids när vi andas, pratar eller sjunger. Dropparna är större och faller till marken inom 1–2 meter från den person som släpper ut dem och kan undvikas genom att använda skyddsutrustning som ansiktsmasker. Aerosoler är mindre och kan hänga kvar i luften i flera timmar utan att fångas upp av skyddsutrustningen. När det gäller coronaviruset, SARS-CoV-2, trodde man först att det främst överfördes via kontakt och droppsmitta. Nu vet vi att den i viss mån smittar via aerosoler som kan fylla ett rum och smitta människor på avstånd. Bakterier som listeria, salmonella, campylobacter och e coli överförs främst via kontaktytor, men även via luften.

Loading...

Användningsområden

Höga koncentrationer av virus i luften var tidigare ett problem, främst för infektionskliniken på sjukhusen. Det var före covid-19-pandemin. Detta är en fråga som gäller alla inomhusmiljöer som vi delar med andra människor och där vi tillbringar längre tid. Ju närmare vi kommer varandra och ju mindre utrymmet är, desto större är risken för kontaminering. Vård- och omsorgssektorn, matsalar, omklädningsrum, kontrollrum, skolor, förskolor, kontor, gym och restauranger är alla områden som påverkas av utmaningarna med virusspridning. Inom livsmedelsindustrin pågår en ständig kamp för att kontrollera virusnivåerna, bakterier, mögel och andra partiklar i luften. Oavsett om du tillverkar köttprodukter, ost eller bröd finns det olika mikrober som hotar produkternas kvalitet och livslängd.

Loading...
Loading...

Lösningar

Vi har en lång historia av att hjälpa smittskyddsenheten på Danderyds sjukhus med en inbyggd luftreningslösning. Under covid-19-pandemin utrustade vi våra fristående luftrenare FS 70 med certifierade HEPA 14-filter för att skydda personalen på intensivvårdsavdelningen på Karolinska Universitetssjukhuset. I nära samarbete med Karolinska har vi också utvecklat en ny och mer lättplacerad produkt för mindre rum, FS 30 HEPA. Båda produkterna har i tredjepartstester visat att filtreringssystemets effektivitet är minst 99,995 procent. Dessa lösningar kan dramatiskt minska koncentrationen av virus och bakterier i luften och minska risken för smitta. Vi hjälper också flera livsmedelstillverkare att förbättra luftkvaliteten med våra fristående luftrenare, till exempel inom bakning, osttillverkning och produktion av färska ekologiska delikatesser. FS 70 FG HEPA är en av de produkter som har utvecklats speciellt för livsmedels- och dryckesindustrin.

Färre virus och bakterier i luften

Friskare personal

Mindre frånvaro

Attraktiv arbetsplats

Rekommenderade produkter

QleanAir FS 30 HEPA

Enastående HEPA-filtrering, tyst med ett litet fotavtryck.

QleanAir FS 70 HEPA

HEPA-filtrering, tyst drift för större rum.

QleanAir FS 30 Standard

Effektiv luftrening för många olika användningsområden.

QleanAir FS 70 FG HEPA

Säkerställer produktkvalitet och hållbarhet samtidigt som den skapar en hälsosam arbetsmiljö.