Hoppa till innehåll

Så ser QleanAir på luftrening inom tillverkande industri

Få saker är så betydelsefulla som ren luft när det kommer till människors hälsa och välbefinnande. Varje dag andas vi så mycket som 11 000 liter luft, eller tar ca 20 000 andetag. Vi tillbringar ca 90 procent av vår tid inomhus; mestadels i hemmet och på arbetsplatsen. I vissa inomhusmiljöer kan luften vara upp till 50 gånger mer förorenad än utomhusluften. Luftkvaliteten på våra arbetsplatser kan därmed ha en stor inverkan på vår hälsa.

Inom tillverkningsindustrin är luftkvaliteten en viktig fråga, då en del tillverkande företag kan ha utmaningar med bristande eller skadlig inomhusluft. Förutom att bidra till en hälsosammare arbetsmiljö har inomhusluftens kvalitet även en stor påverkan på produkters kvalitet och renhet samt effektiviteten i olika processer. Att sträva efter en god luftkvalitet bör därför vara en strategisk prioritet för tillverkande företag, och är något som i slutändan även kan påverka företagets övergripande resultat.

Fristående luftrenare kan bidra till bättre luftkvalitet genom att reducera svetsrök, slipdamm och andra skadliga föroreningar som genereras i produktionslokaler.

Vi erbjuder friheten som kommer med ren inomhusluft

God arbetsmiljö kan involvera allt från god ergonomi och sjukförsäkring till kompetensutveckling, men även att säkerställa att de anställda andas ren luft på arbetsplatsen. Det är inte alltid en prioritet. Vi anser att det borde vara det.

Vi tycker att det ska vara enkelt att kunna erbjuda hälsosam inomhusluft för sina anställda. Därför erbjuder vi våra kunder friheten som kommer med ren luft så att de ska kunna fokusera på det dem gör bäst: att utveckla sin verksamhet.

 

Varför välja QleanAir?

Ren luft på dina villkor

Vi levererar ren luft på dina villkor – som en tjänst eller som en friköpt produkt. Vi hjälper dig att analysera dina behov, identifiera föroreningskällor och utvärdera inomhusluftens kvalitet, och att ta fram en anpassad lösning och sköter installationen. Dessutom erbjuder vi löpande service och underhåll som en tjänst.

Kunskap, erfarenhet och egen produktutveckling

QleanAirs lösningar är ett resultat av över 30 års erfarenhet av forskning, utveckling, regelbundna och oberoende tester, underhåll samt kommunikation med användare och kunder. Vi arbetar varje dag med att förstå våra kunders unika utmaningar och i dialog med dem tar vi fram skräddarsydda lösningar anpassade efter deras behov.

Pålitlig teknik som garanterar konstant effekt över tid

Vi ställer höga krav på oss själva för att kunna erbjuda de bästa lösningarna för våra kunder. Därför är alla våra luftrenare utvecklade med mekanisk flerstegsfiltrering som kan anpassas efter kundens miljö och specifika utmaning; med partikel och/eller gasfilter. För att säkerställa att vår lösning håller vad den lovar, är våra produkter certifierade av tredje part.

För oss är det viktigt att våra lösningar kan leverera ett konstant luftflöde över tid, inte enbart vid installation, vilket våra produkter gör med hjälp av automatisk flödesreglering. Det är också viktigt att våra produkter inte använder teknik som avger skadliga partiklar eller avtar i effektivitet över tid vilket kan vara svårt att mäta. Därför använder vi inte ozon, jonisering eller andra tekniker där detta utgör ett problem.

Fristående enheter – problemfri installation och användning

QlenAirs luftrenare är modulära enheter som är lätta att installera och använda. De är helt fristående och oberoende från resten av en anläggnings inredning och konstruktion och installeras med ett vanligt vägguttag.

 

Flexibla och anpassningsbara lösningar

Våra luftrenare erbjuds som flexibla och kundanpassade lösningar. Med hjälp av olika filterkonfigurationer är de mycket anpassningsbara och kan skräddarsys för varje unik situation och behov.

Energieffektiva lösningar för minskade energikostnader

QleanAirs luftrenare är mycket energieffektiva. Våra två mest populära luftrenare anpassade för produktionsanläggningar, har en genomsnittlig strömförbrukning motsvarande en hushållsmixer respektive en kaffebryggare, beroende på luftflöde (325 W för ett luftflöde på 3 000 m3/h respektive 850 W för ett luftflöde på 6 500 m3/h.)

QleanAir Connect – Optimering och energieffektivisering

För större produktionsanläggningar kan vi erbjuda uppkoppling av våra luftrenare till QleanAir Connect, en molnbaserad plattform som möjliggör optimering av luftreningslösningen. Genom plattformen möjliggörs övervakning, driftoptimering och fjärrstyrning av luftrenarna. Det ger inte bara förbättrad luftkvalitet utan också möjlighet att optimera energiförbrukningen.

Pålitlighet över tid med livstids funktionsgaranti

Tillit och långsiktighet genomsyrar allt vi gör. Därför kommer våra lösningar med vår unika Lifetime Performance Guarantee, vilket innebär att vi underhåller produkten för att säkerställa funktion och prestanda över tid. På så sätt kan vi säkerställa att prestandan på din luftreningslösning förblir densamma som den var vid installationstillfället.

En hållbar lösning

Genom att hyra ut, återanvända, renovera och återvinna både maskiner och delar – minimerar vi vår miljöpåverkan. Produktion och montering sker dessutom nära varje lokal marknad för minskade transporter och koldioxidutsläpp. Med oss får du inte bara ren luft, utan även en hållbar och ansvarsfull lösning.

 

Ta ett steg närmare ren luft

Har du funderingar kring din inomhusluft? Vi finns med dig på vägen mot en hälsosammare, mer säker och produktiv arbetsmiljö. Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation.

Kontakta oss

 

Läs mer om luftreningslösningar inom tillverkande industri

Läs mer om hur luftrening inom tillverkande industri fungerar och hur det kan bidra till bättre arbetsmiljö, renare produkter, mindre underhåll och effektivare processer:

Luftrening inom tillverkande industri

 

 


Share This Story, Choose Your Platform!