QleanAir SF Square

Vår största rökkabin

SF Square är den största versionen av rökkabinerna i vår SF-Line. Tack vare den kvadratiska designen är den utrymmeseffektiv trots sin storlek och kan rymma upp till 12 rökare åt gången. Genom att fånga upp cigarettrök innan den kan spridas skyddar den icke-rökare mot passiv rökning och obehaglig lukt utan att störa rökare. Med andra ord skapar det en säkrare, hälsosammare och trevligare miljö att vistas i. SF Square har ett luftflöde med hög kapacitet, vilket gör den lämplig för miljöer där många människor möts och det kan finnas många rökare som behöver röka samtidigt. SF Square finns i både en öppen och en sluten version, beroende på din anläggnings specifika behov.

Loading...

Huvudkomponenter i SF Square-luftrenaren

  • Flerstegsfiltrering och förebyggande service säkerställer funktion och effektiv luftrening över tid
  • HEPA 14 + ePM1 65 % (F7)-filter och flera lager aktivt kol klassificerade enligt EN 1822/ISO 16890
  • Kapacitet för upp till 12 rökare samtidigt, 18 000 cigaretter/service och luftflöde på upp till 2 700 m³/h
  • Tyst drift, <30–47 dB(A)
  • Finns i en öppen eller stängd version, med eller utan skjutdörrar
  • Rent, luktfritt och brandsäkert med vårt patenterade askhanteringssystem.
  • Fungerar oberoende av ventilationen och använder ett vanligt eluttag
  • Levereras som en tjänst, problemfri installation, service och Lifetime Performance Guarantee ingår
Loading...
Loading...

Rekommenderade användningsområden

SF Square har utvecklats för utrymmen där ett stort antal människor möts och där det finns behov av att kunna rymma många rökare samtidigt, t.ex. flygplatser, kontor, konferenscenter, hotell, kasinon, restauranger, vårdinrättningar, produktionsanläggningar, logistikcenter, lagerlokaler och köpcentrum. SF Square är hållbart utformad och med tre separata rökzoner inuti rymmer enheten upp till 12 rökare samtidigt. Tre askfat rymmer upp till 18 000 cigaretter på ett säkert sätt. På vissa anläggningar kan det vara svårt att ta sig till ett säkert anvisat rökområde utomhus, vilket tenderar att leda till osäker rökning inomhus eller till att de anställda måste ta onödigt långa rökpauser eftersom de måste ta sig till ett anvisat rökområde. SF Square hjälper dig att lösa dessa typer av utmaningar, ökar produktiviteten och skapar en trevlig, hälsosam och säker miljö för alla att vistas i.

Fördelar

Rökkabinen SF Square fångar in röken innan den kan spridas, vilket skyddar icke-rökare mot passiv rökning. Rökkabinen använder ett filtreringssystem i flera steg för att eliminera skadliga partiklar, gaser och lukter från luften innan den renade luften släpps ut i rummet igen. Detta gör det möjligt för rökare och icke-rökare att vistas tillsammans i samma utrymme, vilket i sin tur bidrar till att skapa en bättre social miljö. SF Square löser också problemet med att man måste gå långt för att komma till anvisade rökområden, vilket gör rökpauserna kortare och säkrare och i sin tur ökar produktiviteten. Alla våra rökkabiner är utrustade med vårt patenterade brandsäkra askhanteringssystem.

Säker och hälsosam inomhusluft

Förbättrad social miljö

fireproof

Brandsäkert askhanteringssystem.

Hassle-free installation and use

Problemfri installation och användning

Ren, tyst
och luktfri

Lifetime Performance Guarantee

Tekniken bakom lösningen

1. Fångar in röken

En rökfri miljö kan bara skapas om den förorenade luften fångas upp innan den sprids. SF-Line gör detta möjligt. Luftinsugen placeras strategiskt ovanför bordet och skickar in den förorenade luften i vårt effektiva luftreningssystem med flerstegsfiltrering.

2. Filtrering av lukter, gaser och partiklar

Genom flera högeffektiva filter (HEPA 14 + ePM1 65% (F7) och aktivt kol) fångas tobaksspecifika lukter, gaser och partiklar upp och avlägsnas från luften.

3. Renad luft återförs till miljön

Efter att luften har renats från lukt, gaser och partiklar återförs den in i rummet, utan några detekterbara spår av cigarettrök.

4. Brandsäkert askhanteringssystem.

Vårt unika, brandsäkra askhanteringssystem (AHS) hanterar effektivt aska och cigarettfimpar. En patenterad ventillösning håller systemet lufttätt för att undvika rökrester som ofta finns i traditionella askkoppar.

Modell QleanAir SF Square
Öppen Stängd
Mått (b x h x d) 4 094 × 2 170 × 1 406 mm 4 094 × 2 170 × 1 406 mm
Höjd monterad 2 300 mm 2 300 mm
Material Aluminium/glas/MDF/stål Aluminium/glas/MDF/stål
Vikt 545 kg 625 kg
Kapacitet 18 000 cigaretter/service 18 000 cigaretter/service
Rökare Upp till 12 Upp till 12

Luftflöde Upp till 2 700 m3/h
Partikelfilter ePM1 65 % (F7) + HEPA 14
Gasfilter Flera lager av aktivt kol

Ljudnivå <30–47 dB(A)
Strömkälla 100/220–240 V, ~50/60 Hz
Energiförbrukning 180–690 W
Kontroll IR-sensor

Certifieringar och regelefterlevnad    

Relaterade produkter

QleanAir S 60

En brandsäker rökkabin för upp till sex personer. Lämplig för produktionsanläggningar, logistikcenter, lager, vårdinrättningar etc.

QleanAir SF 6000 X

En utrymmeseffektiv och ändå rymlig rökkabin för upp till sex personer. Lämplig för flygplatser, hotell, konferenscenter, vårdinrättningar och köpcentrum.

QleanAir SF Forum

En stor rökkabin för upp till åtta rökare. För områden med hög trafik på flygplatser, hotell, vårdinrättningar, köpcentrum, tillverkningsanläggningar och logistikcenter.