USP-efterlevnad

Utmaningar

Vid läkemedelsberedning är det affärskritiskt att utrymmena är rena och det är obligatoriskt att uppfylla USP-kraven. Kraven enligt USP 797 och USP 800 är en viktig del av patientsäkerhet och miljöskydd samt skyddar personalen mot farliga läkemedel och produktionsprocessen mot kontaminering. Med andra ord är USP-efterlevnad viktigt, men på grund av de stränga kraven kan de vara svåra att uppnå utan rätt renrumslösning för ditt företag.

Loading...

Användningsområden

Vid läkemedelsberedning där höga renhetsnivåer är avgörande för verksamheten och patienternas hälsa är USP-efterlevnad obligatorisk. USP-riktlinjer spelar en viktig roll för patientsäkerheten genom att minska kontaminering samt skydda personalen mot farligt material. USP-riktlinjerna förändras ständigt och kan vara svåra att följa utan förändringar vid driftstopp som kommer till en hög kostnad. Utan den rätta renrumslösningen för din verksamhet kan den behöva stänga och patienter kan komma till skada.

Loading...
Loading...

Lösningar

QleanSpace är en fristående rum-i-rummet-lösning som säkerställer en kontrollerad miljö. Vi erbjuder en anpassningsbar lösning för att möta dina specifika behov av USP-klassificering, rumsstorlek och andra krav. QleanSpace kan installeras i de flesta miljöer och ändras eller flyttas om det behövs. Den använder flera individuella HEPA 14-fläktfilterenheter och luftslussar för att generera positivt eller negativt tryck. Övervakningssystemet kontrollerar intressanta datapunkter, t.ex. partikelnivåer, luftflöde, relativ fuktighet och lufttryck. Dessutom används icke-organiska material med släta ytor och hörn som uppfyller de strängaste kraven för partikelfrisläppning för att säkerställa enkel rengöring. Konsultation, design, installation och funktionsgaranti ingår i renrummet för att ge dig en problemfri lösning. Funktionskontroll, förebyggande service och regelbundet underhåll hjälper dig att behålla din önskade USP-klassificering för ditt renrum.

Säkrare
arbetsmiljö

Efterlevnads- och
funktionsgaranti

Högre
produktkvalitet

En flexibel och
oberoende lösning

Rekommenderade produkter

QleanAir QleanSpace cleanroom
QleanAir QleanSpace cleanroom

QleanAir QleanSpace USP

Fortlöpande överensstämmande renrum för läkemedelshantering​.

QleanAir QleanSpace cleanroom
QleanAir QleanSpace cleanroom

QleanSpace FDA cGMP

Snabba, anpassningsbara och tillförlitliga lösningar för 503B-outsourcinganläggningar.