Hoppa till innehåll

Lösningar / Problemområden

Mögel


Utmaningar

Mögel är en flercellig svamp och betraktas som en mikrob. Den orsakar biologisk nedbrytning av naturmaterial, vilket förstör livsmedel och skadar egendom. Mögel kan också orsaka sjukdomar hos djur och människor, på grund av allergisk känslighet för mögelsporer, tillväxt av patogena mögelsvampar i kroppen eller inandning av giftiga föreningar som produceras av mögel. Det finns tusentals kända arter av mögelsvampar och de finns alltid i luften. Mögel trivs i tempererade, fuktiga miljöer och kan växa på oorganiska material om ytan är smutsig.

Lösningar

FS 70 Food Grade-luftrenarna är speciellt utvecklade i nära samarbete med livsmedels- och dryckesindustrin för optimal överensstämmelse med hygienstandarder. De är kraftfulla, energieffektiva och tysta och säkerställer produktens kvalitet och livslängd samtidigt som de skapar en hälsosam arbetsmiljö. Korrosionsbeständigt rostfritt stål, förseglat chassi, ytor utan håligheter och rundade kanter för enkel rengöring. Partiklar fångas upp med hjälp av flerstegsfilter som placeras bakom gallret för att förhindra att partiklar bildas i enheten innan den renade luften cirkulerar.

FS 30 Standard och FS 70 Standard är väl utrustade för att sänka nivåerna av mögelsporer, pollen och andra föroreningar i luften i gemensamma utrymmen som kontor och skolor. FS 30 Standard har ett litet fotavtryck och är lämplig för mindre utrymmen. FS 70 Standard rekommenderas för större utrymmen. Båda har mycket låga ljudnivåer för att inte störa koncentrationen. Hälsan och produktiviteten förbättras på både kort och lång sikt samtidigt som frånvaron minskar. Lokalerna blir bekvämare, renare och mer attraktiva.