Mögel

Utmaningar

Mögel är en flercellig svamp och betraktas som en mikrob. Den orsakar biologisk nedbrytning av naturmaterial, vilket förstör livsmedel och skadar egendom. Mögel kan också orsaka sjukdomar hos djur och människor, på grund av allergisk känslighet för mögelsporer, tillväxt av patogena mögelsvampar i kroppen eller inandning av giftiga föreningar som produceras av mögel. Det finns tusentals kända arter av mögelsvampar och de finns alltid i luften. Mögel trivs i tempererade, fuktiga miljöer och kan växa på oorganiska material om ytan är smutsig.

Loading...

Användningsområden

Mögelsvampar är en svår utmaning när det gäller produkternas kvalitet och livslängd inom livsmedels- och dryckesproduktion samt i logistikcenter och lager. Det är också ett allvarligt hot mot hälsan hos de personer som arbetar i dessa miljöer. Byggnader med ventilationskanaler som inte rengörs kan få problem med mögeltillväxt. Mögel kan också växa i källare och vindar som inte är ordentligt dränerade eller ventilerade. I båda fallen skadar det hälsan hos de människor som vistas i dessa miljöer. Det är kanske inte alltid möjligt att upprätthålla en miljö där det inte förekommer någon mögeltillväxt. För att ytterligare minska riskerna kan en bra luftfiltrering minska mögelsporer i luften och därmed minska risken för spridning av mögel.

Loading...
Loading...

Lösningar

FS 70 Food Grade-luftrenarna är speciellt utvecklade i nära samarbete med livsmedels- och dryckesindustrin för optimal överensstämmelse med hygienstandarder. De är kraftfulla, energieffektiva och tysta och säkerställer produktens kvalitet och livslängd samtidigt som de skapar en hälsosam arbetsmiljö. Korrosionsbeständigt rostfritt stål, förseglat chassi, ytor utan håligheter och rundade kanter för enkel rengöring. Partiklar fångas upp med hjälp av flerstegsfilter som placeras bakom gallret för att förhindra att partiklar bildas i enheten innan den renade luften cirkulerar. FS 30 Standard och FS 70 Standard är väl utrustade för att sänka nivåerna av mögelsporer, pollen och andra föroreningar i luften i gemensamma utrymmen som kontor och skolor. FS 30 Standard har ett litet fotavtryck och är lämplig för mindre utrymmen. FS 70 Standard rekommenderas för större utrymmen. Båda har mycket låga ljudnivåer för att inte störa koncentrationen. Hälsan och produktiviteten förbättras på både kort och lång sikt samtidigt som frånvaron minskar. Lokalerna blir bekvämare, renare och mer attraktiva.

Säkrare miljö

Friskare personal

Säkrad produktkvalitet
och livslängd

Minskad risk för kontaminering

Rekommenderade produkter

QleanAir FS 30 Standard

Ljudlös och effektiv luftrening för mindre utrymmen.

QleanAir FS 70 Standard

A versatile and efficient air cleaner for larger spaces.

QleanAir FS 70 FG Standard

Speciellt utvecklad för den krävande livsmedels- och dryckesindustrin.

QleanAir FS 70 FG High Efficiency

För känsliga miljöer inom livsmedels- och dryckesindustrin