Skip to content

Curexa Pharmacy, en ledande leverantör av tjänster inom beredning av läkemedel i Egg Harbor Township, NJ, USA, har tecknat avtal med QleanAir Scandinavia Inc.

Avtalet avser en 503(A) renrumslösning för deras nya anläggning i Gilbert, Arizona. QleanAir AB (publ), premiumleverantören av lösningar för ren inomhusluft, tillkännager en order på ett nytt QleanSpace renrum från Curexa Pharmacy. Avtalsvärdet uppskattas till ca 2 500 000 USD. Renrummet är planerat att färdigställas under 2024.

QleanAir är dedikerade att hjälpa sina kunder att skydda människor, produkter och processer med hjälp av renrum som säkerställer efterlevnad av regulatoriska riktlinjer och dess ställda regulatoriska krav. För att säkerställa efterlevnad av riktlinjerna 503(A) för apotek som arbetar med beredning av läkemedel, har Curexa Pharmacy valt QleanAir som sin renrumspartner. Det pågår redan diskussioner mellan Curexa och QleanAir avseende kriterierna för Curexas nästa renrumsprojekt, vilket kommer att bli ännu större än det första.

– ”Vi ser fram emot att i nära samarbete med Curexas apoteksteam, leverera en tekniskt avancerad renrumslösning som möter aktuella regulatoriska krav och som kommer att möjliggöra en säker miljö för att skydda produkter och processer som är nödvändiga för beredning av läkemedel. Vi ser också fram emot att genom samarbetet stärka vår närvaro på marknaden för läkemedelsberedning 503(A), från ett strategiskt perspektiv. Samarbetet kompletterar även vårt framgångsrika erbjudande mot amerikanska sjukhus och aktörer inom oberoende läkemedelsberedning i USA idag”, säger Amanda Myers, Chief Commercial Officer på QleanAir Scandinavia Inc.

– ”Vi har varit mycket nöjda med samarbetet med teamet på QleanAir och vi ser fram emot att påbörja resan tillsammans med QleanAir som affärspartner”, säger Mark Taylor, Chief Executive Officer på Curexa.

Share This Story, Choose Your Platform!