Skip to content

QleanAir ökade leveransen av renad inomhusluft till 5,88 miljarder kubikmeter per månad i slutet av andra kvartalet

QleanAir (publ), premiumleverantören av lösningar för rening av inomhusluft, ökade leveransen av renad inomhusluft till 5,88 (4,78) miljarder kubikmeter per månad vid utgången av andra kvartalet. Det innebär en ökning på 23% jämfört med andra kvartalet för 2021.

QleanAir levererade i slutet på juni 5,88 (4,78) miljarder kubikmeter renad inomhusluft per månad. Det motsvarar en ökning på 23% jämfört med andra kvartalet för föregående år. QleanAir mäter volymen av renad inomhusluft genom sina luftrenare, renrum och Cabin Solutions kvartalsvis på global basis.

Luftföroreningar anses nu vara världens största miljöhot för hälsan och står för 7 miljoner förtida dödsfall runt om i världen varje år enligt WHO. Luftföroreningar ackumuleras inomhus där luften kan vara upp till 50 gånger mer förorenad än utomhusluft, vilket är problematiskt eftersom vi tillbringar ungefär 90 % av vår tid inomhus.

Luftkvalitet har en betydande inverkan på människors hälsa, välmående och kognitiva förmåga både på kort och lång sikt. I många verksamheter är även luftkvaliteten kritisk för produkternas hållbarhet och kvalitet samt processernas effektivitet. QleanAir tillhandahåller luftreningslösningar för de flesta typer av professionella och offentliga utrymmen.

Share This Story, Choose Your Platform!