Skip to content

QleanAir levererade renad inomhusluft motsvarande 12,38 Avicii arenor per timme i slutet av fjärde kvartalet

QleanAir (publ), premiumleverantören av lösningar för rening av inomhusluft, ökade leveransen av renad inomhusluft till 5,39 (4,89) miljarder kubikmeter per månad vid utgången av fjärde kvartalet. Volymen motsvarar 12,38 (11,22) Globen Avicii Arena per timme.

QleanAir mäter volymen av renad inomhusluft på global basis löpande och rapporterar kvartalsvis volymen motsvarande antalet Avicii arenor. Världens största sfäriska byggnad bytte nyligen namn för att hedra Tim Avicii Bergling och sätta fokus på unga människors mentala hälsa.

Luftkvalitet har en betydande inverkan på människors hälsa, välmående och kognitiva förmåga både på kort och lång sikt. QleanAir tillhandahåller luftreningslösningar för de flesta typer av professionella och offentliga utrymmen.

Share This Story, Choose Your Platform!