Skip to content

QleanAir tecknar två avsiktsförklaringar med två stora amerikanska sjukvårdsorganisationer för större renrumsprojekt

QleanAir AB (publ), premiumleverantören av lösningar för rening av inomhusluft, meddelar avsiktsförklaringar från två stora sjukvårdsorganisationer i USA. Renrummen planeras att användas för ett stort heminfusionscenter och för ett laboratorium för cellterapiforskning. Avsiktsförklaringarna har ett värde på cirka 1,2 miljoner USD respektive 600 000 USD, totalt 1,8 miljoner USD. De två avsiktsförklaringarna förväntas omvandlas till kontrakt och gå in i orderboken under hösten 2022. Båda de nya renrummen förväntas stå klara under Q2 2023.

QleanAir har tecknat en avsiktsförklaring med en stor sjukvårdsorganisation för att tillhandahålla ett USP 797 och USP 800-kompatibelt renrum. Detta renrum kommer att byggas i ett nytt heminfusionscenter vid en stor sjukvårdsorganisation i USA.
QleanAir har också tecknat en avsiktsförklaring med en andra stor sjukvårdsorganisation i USA för att tillhandahålla ett cGMP-renrum för ett cellterapiforskningslaboratorium. Detta renrum kommer att byggas i ett befintligt utrymme och rymma ett BSL-2 clean space.

"Vårt team är nöjda över att arbeta nära våra kunders team för att tillhandahålla ett renrum som är tekniskt avancerat och som levererar en säker arbetsmiljö. Det är fantastiskt att få möjligheter med organisationer som dessa, som delar vårt engagemang för patient- och medarbetarsäkerhet", säger Zachary Douglas, VD för QleanAir Scandinavia Inc.

"På QleanAir är vi stolta över att leverera säkra och hälsosamma patient- och arbetsmiljöer, och att få nya möjligheter att vara en del av ett viktigt vetenskapligt arbete. Jag är nöjd med att vi utökar vår kundbas och utvecklar nya partnerskap genom vårt amerikanska team”, säger Christina Lindstedt, CEO QleanAir.

Share This Story, Choose Your Platform!